donderdag 28 juni 2012

Track    Onderwerp

 1. Opening en mededelingen (2:22) mp4
 2. Vaststellen agenda (0:58) mp4
 3. Coalitiebreuk (12:03) mp4
 4. Spreekrecht burgers (0:06) mp4
 5. Vaststellen jaarrekening en verslag 2011 eerste termijn raad deel 1 (10:00) mp4
 6. Vaststellen jaarrekening en verslag 2011 eerste termijn raad deel 2 (8:32) mp4
 7. Vaststellen jaarrekening en verslag 2011 beantwoording eerste termijn (8:09) mp4
 8. Vaststellen resultaatbestemming 2011 eerste termijn raad deel 1 (10:56) mp4
 9. Vaststellen resultaatbestemming 2011 eerste termijn raad deel 2 (15:26)
 10. Vaststellen resultaatbestemming 2011 beantwoording eerste termijn (4:37)
 11. Vaststellen resultaatbestemming 2011 tweede termijn (11:22)
 12. Eerste bestuursrapportage 2012 eerste termijn raad deel 1 (16:11)
 13. Eerste bestuursrapportage 2012 eerste termijn raad deel 2 (11:08)
 14. Eerste bestuursrapportage 2012 eerste termijn raad deel 3 (14:47)
 15. Eerste bestuursrapportage 2012 eerste termijn raad deel 4 (11:08)
 16. Eerste bestuursrapportage 2012 eerste termijn raad deel 5 (15:51)
 17. Eerste bestuursrapportage 2012 eerste termijn raad deel 6 (8:41)
 18. Eerste bestuursrapportage 2012 beantwoording eerste termijn deel 1 (4:28)
 19. Eerste bestuursrapportage 2012 beantwoording eerste termijn deel 2 (14:34)
 20. Eerste bestuursrapportage 2012 beantwoording eerste termijn deel 3 (15:02)
 21. Eerste bestuursrapportage 2012 beantwoording eerste termijn deel 4 (15:44)
 22. Eerste bestuursrapportage 2012 tweede termijn raad deel 1 (12:05)
 23. Eerste bestuursrapportage 2012 beantwoording tweede termijn (4:28)
 24. Vaststellen referendumverordening (9:12)
 25. Instemmen zomernota eerste termijn raad deel 1 (6:01)
 26. Instemmen zomernota eerste termijn raad deel 2 (18:07)
 27. Instemmen zomernota eerste termijn raad deel 3 (0:44)
 28. Instemmen zomernote beantwoording eerste termijn (4:16)
 29. Verruiming kwijtscheldingsbeleid (2:59)
 30. Instemming herziene SISA (0:15)
 31. Afdoening lijst ingekomen stukken (1:16)
 32. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:11)
 33. Wijziging meerjarenbegroting 2012 (0:11)
 34. Erfpacht Mingels eerste termijn raad deel 1 (14:45)
 35. Erfpacht Mingels eerste termijn raad deel 2 (11:47)
 36. Erfpacht Mingels eerste termijn raad deel 3 (9:59)
 37. Erfpacht Mingels eerste termijn raad deel 4 (7:50)
 38. Erfpacht Mingels eerste termijn raad deel 5 (9:58)
 39. Erfpacht Mingels eerste termijn raad deel 6 (9:55)
 40. Erfpacht Mingels eerste termijn raad deel 7 (9:24)
 41. Erfpacht Mingels beantwoording eerste termijn (4:09)
 42. Erfpacht Mingels tweede termijn raad deel 1 (15:19)
 43. Erfpacht Mingels tweede termijn raad deel 2 (17:44)
 44. Erfpacht Mingels motie en stemming (2:07)
 45. Sluiting (1:02)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019