Raadsvergadering 21 juni 2012

Track    Onderwerp

 1. Opening en mededelingen (1:35)
 2. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (13:15)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (5:21)
 4. Vaststellen agenda (2:19)
 5. Initiatief voorstel Wonen in Parkstad 2012 (9:32)
 6. Spreekrecht burgers deel 1 (8:10)
 7. Spreekrecht burgers deel 2 (14:21)
 8. Vaststellen besluitenlijst (0:17)
 9. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:04)
 10. Benoeming lid van de commissie WEW (0:09)
 11. Herbenoeming externe leden rekenkamercommissie (0:05)
 12. Toeristische visie en woonkernen eerste termijn raad deel 1 (19:37)
 13. Toeristische visie en woonkernen eerste termijn raad deel 2 (19:13)
 14. Toeristische visie en woonkernen eerste termijn raad deel 3 (19:38)
 15. Toeristische visie en woonkernen eerste termijn raad deel 4 (15:29)
 16. Toeristische visie en woonkernen eerste termijn raad deel 5 (16:25)
 17. Toeristische visie en woonkernen beantwoording eerste termijn deel 1 (13:13)
 18. Toeristische visie en woonkernen beantwoording eerste termijn deel 2 (16:29)
 19. Toeristische visie en woonkernen tweede termijn raad deel 1 (11:12)
 20. Toeristische visie en woonkernen tweede termijn raad deel 2 (12:00)
 21. Toeristische visie en woonkernen tweede termijn raad deel 3 (9:51)
 22. Toeristische visie en woonkernen tweede termijn raad deel 4 (10:24)
 23. Toeristische visie en woonkernen tweede termijn raad deel 5 (9:22)
 24. Toeristische visie en woonkernen beantwoording tweede termijn (11:05)
 25. Begroting GGD en Halt 2013 (0:33)
 26. Jaarrekening 2011 GHOR (3:54)
 27. Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg (0:07)
 28. Jaarrekening Brandweer Zuid.Limburg 2011 (0:09)
 29. Jaarstukken ISD BOL (0:14)
 30. Begroting ISD BOL (0:08)
 31. Eerste bestuursrapportage 2012 ISD BOL (0:07)
 32. Verordeningen ISD BOL (3:20)
 33. Beleidsplan schuldhuplverlening Onderbanken (0:10)
 34. Begrotingswijziging WOZL 2012 en begroting 2013 (0:14)
 35. Conceptbegroting 2013 Parkstad Limburg (0:12)
 36. Jaarverslag 2011 rekenkamercommissies Parkstad (0:12)
 37. Finaciele bijdrage fractie ondersteuning 2011 (0:06)
 38. WSW en Intratuinen eerste termijn raad deel 1 (15:53)
 39. WSW en Intratuinen eerste termijn raad deel 2 (6:43)
 40. WSW en Intratuinen eerste termijn raad deel 3 (9:06)
 41. WSW en Intratuinen eerste termijn raad deel 4 (6:46)
 42. WSW en Intratuinen beantwoording eerste termijn deel 1 (8:40)
 43. WSW en Intratuinen beantwoording eerste termijn deel 2 (8:18)
 44. Wijziging meerjarenbegroting 2012 (0:27)
 45. Sluiting (0:46)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019