raadsvergadering 10 mei

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:46)
 2. Mededeling voorzitter (0:11)
 3. Spreekhalfuur raadleden deel 1 (16:48)
 4. Spreekhalfuur raadleden deel 2 (16:03)
 5. Vaststellen agenda (4:35)
 6. Interpellatiedebat DO (17:25)
 7. Interpellatiedebat eerste termijn raad deel 1 (17:42)
 8. Interpellatiedebat eerste termijn raad deel 2 (7:30)
 9. Interpellatiedebat eerste termijn raad deel 3 (9:37)
 10. Interpellatiedebat beantwoording eerste termijn (22:16)
 11. Interpellatiedebat verzoek om schorsing (0:15)
 12. Interpellatiedebat tweede termijn  (8:03)
 13. Initiatiefvoorstel informatieplicht (1:22)
 14. Spreekrecht burgers (0:05)
 15. Vaststellen besluitenlijst (0:08)
 16. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (3:29)
 17. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid eerste termijn raad (16:32)
 18. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid beantwoording eerste termijn (16:32)
 19. Begroting en beleidsplan brandweer Zuid- Limburg (4:18)
 20. Ontwerpbegroting RD 4 eerste termijn raad deel 1 (9:57)
 21. Ontwerpbegroting RD 4 eerste termijn raad deel 2 (11:33)
 22. Ontwerpbegroting RD 4 beantwoording eerste termijn (5:39)
 23. Ontwerpbegroting RD 4 stemming (5:25)
 24. Peuterspeelzaal Jabeek eerste termijn raad deel 1 (5:08)
 25. Peuterspeelzaal Jabeek eerste termijn raad deel 2 (12:12)
 26. Peuterspeelzaal Jabeek eerste termijn raad deel 3 (2:51)
 27. Peuterspeelzaal Jabeek beantwoording eerste termijn (8:16)
 28. Peuterspeelzaal Jabeek tweede termijn (4:03)
 29. Afdoening lijst ingekomen stukken 1 (3:58)
 30. Afdoening lijst ingekomen stukken 2 (2:39)
 31. Afhandeling lijst ingekomen stukken 1a (0:11)
 32. Afhandeling lijst ingekomen stukken 1b (2:33)
 33. Afhandeling lijst ingekomen stukken 2 (0:06)
 34. Motie OZB eerste termijn raad (10:00)
 35. Motie OZB beantwoording eerste termijn (1:48)
 36. Motie inzet SW-medewerkers eerste termijn raad (5:36)
 37. Motie inzet SW-medewerkers beantwoording eerste termijn (1:56)
 38. Motie inkomenstoets eerste termijn raad (5:15)
 39. Motie inkomenstoets beantwoording eerste termijn (6:52)
 40. Motie inkomenstoets tweede termijn (4:34)
 41. Sluiting (0:44)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019