Raadsvergadering Onderbanken - 7 december 2017

Track    Onderwerp

 1. Opening mededelingen voorzitter en stemmingscijfer (1:04)
 2. Presentie (0:35)
 3. Spreekhalfuur raadsleden (26:40)
 4. Vaststellen agenda (0:07)
 5. Spreekrecht burgers (0:06)
 6. Vaststellen besluitenlijsten (0:16)
 7. Bekrachtiging geheimhoudingsplicht (0:18)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken (0:12)
 9. Afhandeling ingekomen stukken (0:19)
 10. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:13)
 11. Herinrichting buitenruimte basisschool Merkelbeek (0:24)
 12. Tweede bestuursrapportage eerste termijn raad (15:05)
 13. Tweede bestuursrapportage beantwoording eerste termijn (8:16)
 14. Tweede bestuursrapportage tweede termijn raad (8:11)
 15. Tweede bestuursrapportage beantwoording tweede termijn (5:16)
 16. Tweede bestuursrapportage stemming (0:25)
 17. Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (9:31)
 18. Tweede bestuursrapportage ISD BOL (0:34)
 19. Begrotingswijziging WOZL 2017 (0:30)
 20. Verordeningen 2018 Participatiewet (0:29)
 21. Evaluatie armoede beleid eerste termijn raad (14:33)
 22. Evaluatie armoede beleid beantwoording eerste termijn (6:47)
 23. Evaluatie armoede beleid tweede termijn (1:51)
 24. Werkgeversservicepunt Parkstad (0:39)
 25. Vaststellen legesverordening 2018 (0:26)
 26. Aangaan rekening courant overeenkomst en leningen (0:32)
 27. Diverse belasting verordeningen eerste termijn raad (12:18)
 28. Diverse belasting verordeningen beantwoording eerste termijn (12:32)
 29. Diverse belasting verordeningen tweede termijn raad (4:05)
 30. Diverse belasting verordeningen beantwoording tweede termijn (2:15)
 31. Restitutie aan belastingplichtingen (0:37)
 32. Krediet voor voorbereiding herindeling (2:13)
 33. Benoeming plaatsvervangend lid Bijzonder Werkgeverscommissie (0:20)
 34. Vaststellen vergaderrooster 2018 (1:15)
 35. Verantwoording fractieondersteuning 2016 (0:20)
 36. Wijzigen diverse begrotingen (0:20)
 37. Sluiting (1:25)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019