Raadsvergadering Onderbanken 6 oktober 2016

Track    Onderwerp

 1. Opening mededelingen en stemmingscijfer (1:31)
 2. Spreekhalhuur raadsleden (16:14)
 3. Vaststellen agenda (0:09)
 4. Spreekrecht burgers deel 1 (10:52)
 5. Spreekrecht burgers deel 2 (13:51)
 6. Vaststellen besluitenlijst (0:12)
 7. Bekrachtiging geheimhoudingsplicht (0:21)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken (3:10)
 9. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:26)
 10. Verantwoording gemeentschappelijke regelingen (0:17)
 11. Bestemmingsplan reconstructie N274 eerste termijn (17:24)
 12. Bestemmingsplan reconstructie N274 tweede termijn (4:21)
 13. Bestemmingsplan reconstructie N274 stemming (1:32)
 14. Verkeerscirculatieplan kern Schinveld eerste termijn raad (23:23)
 15. Verkeerscirculatieplan kern Schinveld beantwoording eerste termijn (11:07)
 16. Verkeerscirculatieplan kern Schinveld tweede termijn raad (8:11)
 17. Verkeerscirculatieplan kern Schinveld beatnwoording tweede termijn (5:26)
 18. Verkeerscirculatieplan kern Schinveld stemming (2:46)
 19. Projecten agrarisch middengebied (17:31)
 20. Herontwikkeling zwembad en gymnastiekzaal Schinveld (22:18)
 21. Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen (13:20)
 22. Zendmachtiging LOO-tv (0:32)
 23. Regiegroep inzaker herindeling ONS-gemeenten (0:34)
 24. Intentie toetreden GR KOMPAS eerste termijn raad (27:08)
 25. Intentie toetreden GR KOMPAS beantwoording eerste termijn (7:39)
 26. Intentie toetreden GR KOMPAS tweede termijn raad (9:51)
 27. Intentie toetreden GR KOMPAS beantwoording tweede termijn (8:43)
 28. Debat over voortgang van vergadering (2:59)
 29. Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk-kinderopvang (14:35)
 30. Jongeren op Gezond gewicht overeenkomst (0:42)
 31. Vaststellen Gezondheidsbeleid (0:24)
 32. Onderzoek naar verenigingsleven voor subsidieverdeling (2:23)
 33. Beleidsplan Schuldhulpverlening (0:25)
 34. Voortzetten Buurtbeheerbedrijf (0:35)
 35. JJW Jabeek naar ontmoetingscentrum (0:39)
 36. Wijzigingen diverse begrotingen (0:17)
 37. Motie over scholen in kleine kernen eerste termijn raad deel 1 (11:16)
 38. Motie over scholen in kleine kernen eerste termijn raad deel 2 (8:37)
 39. Motie over scholen in kleine kernen beantwoording eerste termijn (10:34)
 40. Motie over scholen in kleine kernen tweede termijn raad (10:01)
 41. Sluiting (0:41)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019