Raadsvergadering Onderbanken 28 mei 2015

Track    Onderwerp

 1. Opening en mededelingen voorzitter (0:47)
 2. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (13:57)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (11:59)
 4. Vaststellen agenda (0:54)
 5. Spreekrecht burgers (0:13)
 6. Vaststellen besluitenlijst (0:19)
 7. Bekrachtigen geheimhoudingsplicht (0:26)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken (8:04)
 9. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:22)
 10. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:23)
 11. Aanpassingen terras IJscoland eerste termijn raad deel 1 (14:29)
 12. Aanpassingen terras IJscoland eerste termijn raad deel 2 (7:58)
 13. Aanpassingen terras IJscoland beantwoording eerste termijn (9:56)
 14. Aanpassingen terras IJscoland tweede termijn raad (11:32)
 15. Aanpassingen terras IJscoland beantwoording tweede termijn (5:18)
 16. Aanpassingen terras IJscoland stemming (1:42)
 17. Energie Transitie eerste termijn raad (7:45)
 18. Energie Transitie beantwoording eerste termijn (6:35)
 19. Risicoprofiel Zuid-Limburg 2015 eerste termijn raad (8:45)
 20. Risicoprofiel Zuid-Limburg 2015 beantwoording eerste termijn (17:19)
 21. Risicoprofiel Zuid-Limburg 2015 tweede termijn (8:10)
 22. Jaarplan 2016 RIEC Limburg (1:50)
 23. Ontwerpbegroting 2016 Stadsregio Parkstad Limburg (0:10)
 24. Jaardocumenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg (0:13)
 25. Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (0:12)
 26. Toekomstscenario 1 GHOR Zuid-Limburg (0:29)
 27. Ontwerpbegroting 2016 RD4 (3:41)
 28. Bestemmingsplan Schinveldse Es (0:23)
 29. Jaarstukken ISD BOL 2014 (0:26)
 30. Programma begroting ISD BOL 2016 (0:21)
 31. Wijzigen diverse begrotingen (0:19)
 32. Stichting Vlot indienen motie (2:44)
 33. Stichting Vlot eerste termijn raad (7:41)
 34. Stichting Vlot beantwoording eerste termijn (2:55)
 35. Stichting Vlot tweede termijn (12:18)
 36. Stichting Vlot stemming (2:20)
 37. Sluiting (1:04)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019