Raadsvergadering Onderbanken 17 december 2015

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (1:48)
 2. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven raadslid Pennings (1:09)
 3. Benoeming raadslid Pennings (5:42)
 4. Spreekhalfuur raadsleden (20:37)
 5. Vaststellen agenda (0:12)
 6. Spreekrecht burgers (0:16)
 7. Vaststellen besluitenlijsten (0:28)
 8. Bekrachtiging geheimhoudingsplicht (0:25)
 9. Afdoening lijst ingekomen stukken (0:21)
 10. Afhandeling ingekomen stukken (0:21)
 11. Verantwoording leden algemeen bestuur GR (0:14)
 12. Ontslag en benoeming commissieleden (0:48)
 13. Fusie Onderbanken-Schinnen eerste termijn raad (23:54)
 14. Fusie Onderbanken-Schinnen beantwoording (10:40)
 15. Fusie Onderbanken-Schinnen tweede termijn raad (3:12)
 16. Fusie Onderbanken-Schinnen beantwoording (3:37)
 17. Aankoop woningen voor statushouders (7:41)
 18. Teruggaaf afvalstoffenheffing (1:18)
 19. Tweede bestuursrapportage eerste termijn raad (14:35)
 20. Tweede bestuursrapportage beantwoording (22:20)
 21. Tweede bestuursrapportage tweede termijn (9:23)
 22. Project Zonnepanelen Parkstad (22:23)
 23. Raadskaders evenementen eerste termijn raad (19:52)
 24. Raadskaders evenementen beantwoording (12:22)
 25. Raadskaders evenementen tweede termijn raad (12:32)
 26. Raadskaders evenementen beantwoording (5:48)
 27. Wijziging GR ISD-BOL eerste termijn (13:55)
 28. WIjziging GR ISD-BOL tweede termijn (16:54)
 29. Wijziging GR ISD-BOL stemming deel 1 (6:37)
 30. Wijziging GR ISD-BOL stemming deel 2 (1:03)
 31. Aangepaste begroting Veilig Thuis 2016 (0:27)
 32. Vaststellen APV 2015 (0:30)
 33. Verordening Starterslening Onderbanken (0:16)
 34. Tweede bestuursrapportage ISD-BOl 2015 (0:16)
 35. Afstemmingsverordening Participatiewet (0:40)
 36. Tweede begrotingswijziging 2015 WOZL (0:17)
 37. Toestemming wijzigen GR Veiligheidsregio (0:16)
 38. Toestemming wijzigen GR GGD (0:14)
 39. Toestemming wijzigen GR WOZL (0:15)
 40. Vaststellen diverse belastingverordeningen (0:48)
 41. Legesverordening Onderbanken 2016 (0:16)
 42. Aangaan RC-overeenkomst en leningen 2016 (0:20)
 43. Wijziging meerjarenbegroting 2015 (0:12)
 44. Wijziging meerjarenbegroting 2016 (0:16)
 45. Sluiting (1:25)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019