Raadsvergadering Brunssum - 7 november 2017

Track    Onderwerp

 1. Opening presentie en mededelingen (3:19)
 2. Vaststelling agenda (0:22)
 3. Spreekrecht burgers (0:07)
 4. Vragenuur raadsleden (0:05)
 5. Evenementenbeleid 2017-2021 eerste termijn raad (35:33)
 6. Evenementenbeleid 2017-2021 beantwoording wethouder De Rijck (16:09)
 7. Evenementenbeleid 2017-2021 tweede termijn raad (21:41)
 8. Evenementenbeleid 2017-2021 beantwoording wethouder De Rijck (12:15)
 9. Afvalbeheersplan Rd4 eerste termijn raad deel 1 (26:03)
 10. Afvalbeheersplan eerste termijn raad deel 2 en beantwoording (27:39)
 11. Afvalbeheersplan tweede termijn raad deel 1 (14:51)
 12. Afvalbeheersplan Rd4 tweede termijn raad deel 2 (13:56)
 13. Afvalbeheersplan Rd4 beantwoording wethouder (22:13)
 14. Initiatiefvoorstel formatie en tijdsbesteding wethouders (24:29)

  Programmabegroting 2018
 15. Eerste termijn raad BBB-Lijst Palmen (8:59)
 16. Eerste termijn raad PAK (18:25)
 17. Eerste termijn raad PvdA (15:46)
 18. Eerste termijn raad VVD (17:53)
 19. Eerste termijn raad CDA (14:53)
 20. Eerste termijn raad SP (10:08)
 21. Eerste termijn raad BCD (16:32)
 22. Eerste termijn raad Lijst Borger (20:24)
 23. Schorsing (0:26)
   
 24. Beantwoording wethouder Houben (15:37)
 25. Beantwoording wethouder Palmen (18:29)
 26. Beantwoording wethouder De Rijck 15:27)
 27. Beantwoording burgemeester (14:09)
 28. Schorsing (1:58)
 29. Tweede termijn raad BBB-Lijst Palmen (13:41)
 30. Tweede termijn raad PAK deel 1  (8:56)
 31. Tweede termijn raad PAK deel 2 (4:13)
 32. Tweede termijn raad PvdA (19:23)
 33. Tweede termijn raad VVD (18:32)
 34. Schorsing (0:53)
 35. Tweede termijn raad CDA (15:16)
 36. Tweede termijn raad SP (15:46)
 37. Tweede termijn raad BCD (19:28)
 38. Tweede termijn raad Lijst Borger (13:16)
 39. Beantwoording wethouder Houben (32:32)
 40. Beantwoording wethouder Palmen (15:13)
 41. Beantwoording wethouder De Rijck (21:16)
 42. Beantwoording burgemeester (14:22)
 43. Stemming deel 1 (25:11)
 44. Stemming deel 2 (26:43)
   
 45. Artikel 43 brieven (0:05)
 46. Bekrachtiging geheimhouding (0:02)
 47. Sluiting (0:46)
   

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019