Raadsvergadering Brunssum - 17 en 24 september 2019

Dinsdag 17 september

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:25)
 2. Toelating nieuw raadslid deel 1 (5:11)
 3. Toelating nieuw raadslid deel 2 (4:03) 
 4. Benoeming tijdelijke vervanger wethouder deel 1 (23:12)
 5. Benoeming tijdelijke vervanger wethouder deel 2 (7:03)
 6. Vaststellen agenda (6:25)
 7. Spreekrecht burgers (8:31)
 8. Vragenuur raadsleden deel 1 (27:32)
 9. Vragenuur raadsleden deel 2 (19:54)
 10. Vaststellen besluitenlijst (0:10)
 11. Vaststellen A-stukken (5:28)
 12. Subsidie kerstevenement eerste termijn raad (47:33)
 13. Subsidie kerstevenement beantwoording eerste termijn (22:36)
 14. Subsidie kerstevenement tweede termijn raad deel 1 (26:43)
 15. Subsidie kerstevenement tweede termijn raad deel 2 (25:08)
 16. Subsidie kerstevenement beantwoording tweede termijn (01:33)
 17. Subsidie kerstevenement stemming en schorsing (7:04)

Dinsdag 24 september

Track    Onderwerp

 1. Heropening en presentie (1:52)
 2. Zonnepanelen beschermde wijken eerste termijn raad (28:38)
 3. Zonnepanelen beschermde wijken beantwoording eerste termijn (3:41)
 4. Zonnepanelen beschermde wijken tweede termijn raad (23:40)
 5. Zonnepanelen beschermde wijken beantwoording en stemming deel 1 (7:44)
 6. Zonnepanelen beschermde wijken beantwoording en stemming deel 2 (5:40)
 7. Artikel 43 vragen (12:27)
 8. Feitenreconstructie Buitenring eerste termijn raad (45:45)
 9. Feitenreconstructie Buitenring beantwoording eerste termijn (19:38)
 10. Feitenreconstructie Buitenring tweerde termijn raad (46:40)
 11. Feitenreconstructie Buitenring beantwoording tweede termijn (14:21)
 12. Feitenreconstructie Buitenring stemming (5:53)
 13. Sluiting (0:45)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019