Raadsvergadering Brunssum 12 en 13 december 2017

dinsdag 12 december 2017

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (1:28)
 2. Onderzoek geloofsbrieven raadslid Offermans (0:40)
 3. Be√ędiging raadslid Offermans (2:41)
 4. Vaststellen agenda (7:07)
 5. Spreekrecht burgers (7:41)
 6. Vragenuur raadsleden (23:45)
 7. Vaststellen besluitenlijsten (1:48)
 8. Vaststellen A-stukken (10:12)
 9. Herstemming motie gedoogd telen van wiet (3:54)
 10. Onderzoek arbeidsverhoudingen WOZL (16:57)
 11. Herijking subsidiebeleid eerste termijn (33:10)
 12. Herijking subsidiebeleid tweede termijn (22:53)
 13. Onderzoek gronddossier Palmen eerste termijn raad deel 1 (26:16)
 14. Onderzoek gronddossier Palmen eerste termijn raad deel 2 (24:16)
 15. Onderzoek gronddossier Palmen tweede termijn raad deel 1 (30:59)
 16. Onderzoek gronddossier Palmen tweede termijn raad deel 2 (39:19)
 17. Onderzoek gronddossier Palmen stemming en schorsing (4:53)

woensdag 13 december 2017

Track    Onderwerp

 1. Heropening en presentie (0:33)
 2. Vaststellen vervolg agenda (1:00)
 3. Slotrapportage 2017 eerste termijn raad deel 1 (21:22)
 4. Slotrapportage 2017 eerste termijn raad deel 2 (13:50)
 5. Slotrapportage 2017 beantwoording eerste termijn (10:30)
 6. Slotrapportage 2017 tweede termijn raad (26:37)
 7. Slotrapportage 2017 beantwoording tweede termijn (8:32)
 8. Slotrapportage 2017 stemming (0:57)
 9. Herijking minimabeleid eerste termijn raad deel 1 (23:13)
 10. Herijking minimabeleid eerste termijn raad deel 2 (19:39)
 11. Herijking minimabeleid beantwoording eerste termijn deel 1 (8:58)
 12. Herijking minimabeleid beantwoording eerste termijn deel 2 (11:32)
 13. Herijking minimabeleid tweede termijn raad deel 1 (18:27)
 14. Herijking minimabeleid tweede termijn raad deel 2 (21:40)
 15. Herijking minimabeleid beantwoording tweede termijn (14:14)
 16. Herijking minimabeleid stemming (7:10)
 17. Structuurvisie ruimtelijke economie eerste termijn raad (20:39)
 18. Structuurvisie ruimtelijke economie beantwoording eerste termijn (8:20)
 19. Structuurvisie ruimtelijke economie tweede termijn (2:34)
 20. Benoeming leden referendumcommissie (16:44)
 21. Inlichtingen artikel 43 brieven (0:07)
 22. Motie Nature Wonder World B (1:08)
 23. Motie second opinion deel 1 (2:36)
 24. Motie second opinion deel 2 (7:58)
 25. Motie second opinion deel 3 (49:47)
 26. Bekrachtiging geheimhouding (1:08)
 27. Sluiting (1:26)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

¬© ZO-NWS   2019