Raadsvergadering 8 en 15 december

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:56)
 2. Mededelingen voorzitter (2:03)
 3. Spreekhalfuur raadsleden (9:59)
 4. Spreekrecht burgers (0:16)
 5. Vaststellen agenda (5:30)
 6. Vaststellen besluitenlijsten (0:29)
 7. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (1:27)
 8. Opheffen geheimhouding brieven Einderveld (0:59)
 9. Herbenoeming burgemeester (8:20)
 10. Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Limburg (4:04)
 11. Intrekken gemeenschappelijke regeling Brandweer GHOR (3:53)
 12. 2e bestuursrapportage ISD-BOL 2011 eerste termijn raad deel 1 (8:52)
 13. 2e bestuursrapportage ISD-BOL 2011 eerste termijn raad deel 2 (12:04)
 14. 2e bestuursrapportage ISD-BOL 2011 beantwoording eerste termijn (5:54)
 15. 2e bestuursrapportage ISD-BOL 2011 tweede termijn (6:37)
 16. Tweede bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 1 (12:17)
 17. Tweede bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 2 (12:08)
 18. Tweede bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 3 (11:21)
 19. Tweede bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 4 (6:17)
 20. Tweede bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 5 (12:37)
 21. Tweede bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 6 (13:36)
 22. Tweede bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 7 (11:42)
 23. Tweede bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 8 (11:29)
 24. Tweede bestuursrapportage 2011 beantwoording eerste termijn deel 1 (13:50)
 25. Tweede bestuursrapportage 2011 beantwoording eerste termijn deel 2 (16:09)
 26. Tweede bestuursrapportage 2011 beantwoording eerste termijn deel 3 (17:01)
 27. Tweede bestuursrapportage 2011 beantwoording eerste termijn deel 4 (7:36)
 28. Tweede bestuursrapportage 2011 tweede termijn deel 1 (7:10)
 29. Tweede bestuursrapportage 2011 tweede termijn deel 2 (8:49)
 30. Tweede bestuursrapportage 2011 tweede termijn deel 3 (2:26)
 31. Tweede bestuursrapportage 2011 beantwoording tweede termijn (6:00)
 32. Tweede bestuursrapportage 2011 stemming (3:20)
 33. Sluiting (0:52)

Track    Onderwerp

 1. Heropening en presentie (0:49)
 2. Vaststellen agenda (1:34)
 3. Toekomst Onderbanken eerste termijn deel 1 (9:04)
 4. Toekomst Onderbanken eerste termijn deel 2 (10:58)
 5. Toekomst Onderbanken eerste termijn deel 3 (4:44)
 6. Toekomst Onderbanken beantwoording (8:24)
 7. Toekomst Onderbanken tweede termijn (9:31)
 8. Toekomst Onderbanken beantwoording (3:39)
 9. Masterplan Schinveld eerste termijn deel 1 (13:27)
 10. Masterplan Schinveld eerste termijn deel 2 (21:33)
 11. Masterplan Schinveld eerste termijn deel 3 (20:15)
 12. Masterplan Schinveld eerste termijn deel 4 (20:18)
 13. Masterplan Schinveld eerste termijn deel 5 (14:27)
 14. Masterplan Schinveld eerste termijn deel 6 (18:11)
 15. Masterplan Schinveld beantwoording deel 1 (13:21)
 16. Masterplan Schinveld beantwoording deel 2 (15:27)
 17. Masterplan Schinveld beantwoording deel 3 (9:23)
 18. Masterplan Schinveld tweede termijn deel 1 (9:09)
 19. Masterplan Schinveld tweede termijn deel 2 (8:360)
 20. Masterplan Schinveld stemming (2:43)
 21. Wijziging bouwverordening (0:30)
 22. Rekening courant overeenkomst etc 2012 (0:05)
 23. Afhandeling ingekomen stukken (0:24)
 24. Algemene subsidieverordening 2012 eerste termijn (6:25)
 25. Algemene subsidieverordening 2012 beantwoording (9:16)
 26. Algemene subsidieverordening 2012 tweede termijn (1:44)
 27. Brandbeveiligingsverordening 2011 (2:43)
 28. Wijziging meerjarenbegroting 2011 (1:00)
 29. Herbenoeming dorpsbouwmeester (1:54)
 30. Sluiting (2:02)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019