Raadsvergadering 7 juli 2011

Track    Onderwerp

 1. Opening, presentie en mededelingen (0:48)
 2. Spreekhalfuur raadsleden (8:46)
 3. Vaststelling agenda (3:55)
 4. Spreekrecht burgers (0:05)
 5. Jaarrekening 2010 eerste termijn raad deel 1 (16:18)
 6. Jaarrekening 2010 eerste termijn raad deel 2 (18:52)
 7. Jaarrekening 2010 beantwoording eerste termijn (14:05)
 8. Jaarrekening 2010 tweede raad termijn (19:30)
 9. Jaarrekening 2010 beantwoording tweede termijn (2:15)
 10. Resultaatbestemming eerste termijn raad (13:19)
 11. Resultaatbestemming beantwoording eerste termijn (14:16)
 12. Resultaatbestemming tweede termijn (11:37)
 13. Bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 1 (17:19)
 14. Bestuursrapportage 2011 eerste termijn raad deel 2 (20:43)
 15. Bestuursrapportage 2011 beantwoording eerste termijn deel 1 (16:35)
 16. Bestuursrapportage 2011 beantwoording eerste termijn deel 2 (13:40)
 17. Bestuursrapportage 2011 tweede termijn deel 1 (3:27)
 18. Bestuursrapportage 2011 tweede termijn deel 2 (11:27)
 19. Zomernota eerste termijn PRO (17:27)
 20. Zomernota eerste termijn Democraten Onderbanken deel 1 (9:43)
 21. Zomernota eerste termijn Democraten Onderbanken deel 2 (10:49)
 22. Zomernota eerste termijn CDA (15:21)
 23. Zomernota eerste termijn VVD (9:36)
 24. Zomernota tweede termijn (6:19)
 25. Bestemmingsplannen buitengebied eerste termijn VVD (16:09)
 26. Bestemmingsplannen buitengebied eerste termijn DO (14:04)
 27. Bestemmingsplannen buitengebied eerste termijn CDA deel 1 (15:18)
 28. Bestemmingsplannen buitengebied eerste termijn CDA deel 2 (16:09)
 29. Bestemmingsplannen buitengebied eerste termijn PRO (9:01)
 30. Bestemmingsplannen buitengebied eerste termijn DO deel 1 (12:37)
 31. Bestemmingsplannen buitengebied eerste termijn DO deel 2 (10:46)
 32. Bestemmingsplannen buitengebied beantwoording (14:29)
 33. Bestemmingsplannen buitengebied tweede termijn raad deel 1 (10:20)
 34. Bestemmingsplannen buitengebied tweede termijn raad deel 2 (13:01)
 35. Bestemmingsplannen buitengebied beantwoording tweede termijn (7:54)
 36. Wijziging meerjarenbegroting 2011 (0:35)
 37. Herbenoeming burgemeester en Toeristenbelasting (0:56)
 38. Nadeelcompensatie eerste termijn raad (6:52)
 39. Nadeelcompensatie beantwoording eerste termijn (2:46)
 40. BTW-verhoging op voedsel (4:51)
 41. Sluiting (1:11)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019