Raadsvergadering 30 september 2010

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:48)
 2. Spreekhalfuur raadsleden, deel 1 (13:18)
 3. Spreekhalfuur raadsleden, deel 2 (15:58)
 4. Spreekhalfuur raadsleden, deel 3 (14:43)
 5. Spreekhalfuur raadsleden, deel 4 (9:04)
 6. Vaststellen agenda (0:57)
 7. Spreekrecht burgers (0:04)
 8. Besluitenlijst 1-7-2010 en 8-7-2010 (0:10)
 9. Interpellatie zienswijze buitenring, eerste termijn raad (18:46)
 10. Interpellatie zienswijze buitenring, beantwoording college (19:31)
 11. Interpellatie zienswijze buitenring, tweede termijn raad, deel 1 (18:33)
 12. Interpellatie zienswijze buitenring, tweede termijn raad, deel 2 (19:18)
 13. Afdoening lijst ingekomen stukken, deel 1 (17:21)
 14. Afdoening lijst ingekomen stukken, deel 2 (15:39)
 15. Afdoening lijst ingekomen stukken, deel 3 (14:45)
 16. Afhandeling ingekomen stukken (1:52)
 17. Verantwoording leden AB gemeenschappelijke regelingen (3:46)
 18. Mededelingen voorzitter (1:01)
 19. Aankoop 't Kloeëster, eerste termijn raad deel 1 (13:17)
 20. Aankoop 't Kloeëster, eerste termijn raad deel 2 (20:48)
 21. Aankoop 't Kloeëster, beantwoording college (9:24)
 22. Aankoop 't Kloeëster, tweede termijn raad deel 1 (17:48)
 23. Aankoop 't Kloeëster, tweede termijn raad deel 2 (8:02)
 24. Aankoop 't Kloeëster, beantwoording college (6:08)
 25. Bestemmingsplan Heringsbosch 11-12 (0:10)
 26. Verordening Wet inburgering gemeente Onderbanken (0:13)
 27. Aanpassing gemeentelijke welstandsnota (0:10)
 28. Deelname Stg. Essent Sustainability Development (0:13)
 29. Besluit afhandeling overige agendapunten (2:40)
 30. Sluiting (0:37)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019