Raadsvergadering 30 juni 2011

Track    Onderwerp

 1. Opening, presentie en mededelingen (1:44)
 2. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (12:02)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (9:46)
 4. Spreekhalfuur raadsleden deel 3 (12:13)
 5. Vaststellen agenda (2:50)
 6. Spreekrecht burgers (15:38)
 7. Vaststellen besluitenlijst (0:36)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 1 (11:55)
 9. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 2 (14:05)
 10. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:11)
 11. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (3:36)
 12. Accorderen fractieondersteuning 2010 (0:17)
 13. Gezondheidsbeleid 2012-2015 eerste termijn raad deel 1 (7:07)
 14. Gezondheidsbeleid 2012-2015 eerste termijn raad deel 2 (8:51)
 15. Gezondheidsbeleid 2012-2015 beantwoording eerste termijn raad (4:33)
 16. Gezondheidsbeleid 2012-2015 tweede termijn (5:11)
 17. Ontwerpbegroting 2012 Stadsregio Parkstad (0:50)
 18. Bestuursrapportage ISD BOL 2011 eerste termijn raad (5:50)
 19. Bestuursrapportage ISD BOL 2011 beantwoording eerste termijn (3:47)
 20. Bestuursrapportage ISD BOL 2011 tweede termijn raad (11:06)
 21. Herinrichting Burg. Adamssportpark eerste termijn raad deel 1 (11:23)
 22. Herinrichting Burg. Adamssportpark eerste termijn raad deel 2 (7:32)
 23. Herinrichting Burg. Adamssportpark eerste termijn raad deel 3 (8:22)
 24. Herinrichting Burg. Adamssportpark eerste termijn raad deel 4 (7:37)
 25. Herinrichting Burg. Adamssportpark eerste termijn raad deel 5 (11:46)
 26. Herinrichting Burg. Adamssportpark eerste termijn raad deel 6 (13:09)
 27. Herinrichting Burg. Adamssportpark eerste termijn raad deel 7 (9:47)
 28. Herinrichting Burg. Adamssportpark eerste termijn raad deel 8 (9:20)
 29. Herinrichting Burg. Adamssportpark beantwoording eerste termijn deel 1 (9:26)
 30. Herinrichting Burg. Adamssportpark beantwoording eerste termijn deel 2 (9:15)
 31. Herinrichting Burg. Adamssportpark tweede termijn raad deel 1 (6:09)
 32. Herinrichting Burg. Adamssportpark tweede termijn raad deel 2 (14:39)
 33. Herinrichting Burg. Adamssportpark tweede termijn raad deel 3 (9:25)
 34. Herinrichting Burg. Adamssportpark tweede termijn raad deel 4 (13:53)
 35. Herinrichting Burg. Adamssportpark beantwoording tweede termijn (8:34)
 36. Herinrichting Burg. Adamssportpark stemming (4:31)
 37. Wijziging meerjarenbegroting 2011 (1:00)
 38. Sluiting (0:57)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019