Raadsvergadering 29 september 2011

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (1:01)
 2. Mededelingen voorzitter (0:47)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (11:46)
 4. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (19:15)
 5. Spreekhalfuur raadsleden deel 3 (15:09)
 6. Vaststellen agenda (10:41)
 7. Spreekrecht burgers (0:06)
 8. Vaststellen besluitenlijsten 30 juni en 7 juli (0:26)
 9. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:15)
 10. Seniorenconvenant (0:33)
 11. Zendmachtiging LOO-tv (2:14)
 12. Toekomstscenario GHOR Zuid-Limburg (2:52)
 13. Fusie CMWW en Welzijnswerk Onderbanken (10:20)
 14. Fusie CMWW en peuterspeelzalen Onderbanken (6:59)
 15. Plantenzaak Echterbaan eerste termijn raad deel 1 (18:48)
 16. Plantenzaak Echterbaan eerste termijn raad deel 2 (23:43)
 17. Plantenzaak Echterbaan beantwoording eerste termijn (9:17)
 18. Plantenzaak Echterbaan tweede termijn raad deel 1 (12:35)
 19. Plantenzaak Echterbaan tweede termijn raad deel 2 (14:30)
 20. Plantenzaak Echterbaan tweede termijn raad deel 3 (12:47)
 21. Plantenzaak Echterbaan beantwoording tweede termijn (17:35)
 22. Plantenzaak Echterbaan stemming (6:00)
 23. Bezwaarschrift de heer Daemen (12:03)
 24. Overleg voortzetten agenda (2:11)
 25. Herbenoemingsprocedure burgemeester (0:58)
 26. Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (0:08)
 27. Afdoening lijst ingekomen stukken (8:42)

6 oktober 2011

Track    Onderwerp

 1. Heropening en presentie (0:13)
 2. Mededelingen voorzitter (0:18)
 3. Vaststellen agenda (0:30)
 4. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 1 (13:57)
 5. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 2 (14:03)
 6. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 3 (12:02)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 4 (15:07)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 5 (12:56)
 9. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:08)
 10. Bestemmingsplan Woonkernen 2012 eerste termijn raad deel 1 (16:22)
 11. Bestemmingsplan Woonkernen 2012 eerste termijn raad deel 2 (11:30)
 12. Bestemmingsplan Woonkernen 2012 beantwoording eerste termijn deel 1 (11:38)
 13. Bestemmingsplan Woonkernen 2012 beantwoording eerste termijn deel 2 (14:12)
 14. Bestemmingsplan Woonkernen 2012 tweede termijn raad deel 1 (12:18)
 15. Bestemmingsplan Woonkernen 2012 tweede termijn raad deel 2 (8:32)
 16. Bestemmingsplan Woonkernen 2012 tweede termijn raad deel 3 (7:13)
 17. Bestemmingsplan Woonkernen 2012 beantwoording tweede termijn (15:40)
 18. Wijziging meerjarenbegroting 2011 (0:17)
 19. Leerlingenvervoer eerste termijn raad deel 1 (13:28)
 20. Leerlingenvervoer eerste termijn raad deel 2 (10:05)
 21. Leerlingenvervoer eerste termijn raad deel 3 (6:43)
 22. Leerlingenvervoer beantwoording eerste termijn (12:21)
 23. Leerlingenvervoer tweede termijn (2:03)
 24. Vrachtwagenverbod Heringsbosch (16:25)
 25. Nadeelcompensatie eerste termijn raad deel 1 (13:30)
 26. Nadeelcompensatie eerste termijn raad deel 2 (12:09)
 27. Nadeelcompensatie eerste termijn raad deel 3 (11:50)
 28. Nadeelcompensatie eerste termijn raad deel 4 (14:05)
 29. Nadeelcompensatie eerste termijn raad deel 5 (9:16)
 30. Nadeelcompensatie beantwoording eerste termijn (11:10)
 31. Nadeelcompensatie tweede termijn (9:39)
 32. Sluiting (1:22)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019