raadsvergadering 29 maart 2012

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (00:48)
 2. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (10:30)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (13:10)
 4. Spreekhalfuur raadsleden deel 3 (12:42)
 5. Vaststellen agenda (01:01)
 6. Spreekrecht burgers (09:22)
 7. Vaststellen besluitenlijst 2-2-2012 (00:15)
 8. Verantwoording leden gem regelingen (04:53)
 9. WMO en CVV eerste termijn raad deel 1 (16:53)
 10. WMO en CVV eerste termijn raad deel 2 (19:00)
 11. WMO en CVV beantwoording deel 1 (09:51)
 12. WMO en CVV beantwoording deel 2 (11:10)
 13. WMO en CVV tweede termijn raad deel 1 (09:07)
 14. WMO en CVV tweede termijn raad deel 2 (07:40)
 15. WMO en CVV tweede termijn raad deel 3 (10:35)
 16. WMO en CVV tweede termijn raad deel 4 (08:41)
 17. WMO en CVV beantwoording en stemming (04:39)
 18. Benoeming lid commissie WEW (00:22)
 19. Nota reserves en voorzieningen 2012 (00:16)
 20. Beheersverordening begraafplaatsen (06:28)
 21. Wijzigingsverordening leerlingenvervoer eerste termijn raad (07:43)
 22. Wijzigingsverordening leerlingenvervoer beantwoording (07:19)
 23. Wijzigingsverordening leerlingenvervoer tweede termijn (03:29)
 24. Sportpark eerste termijn raad deel 1 (09:56)
 25. Sportpark eerste termijn raad deel 2 (06:32)
 26. Sportpark eerste termijn raad deel 3 (13:16)
 27. Sportpark beantwoording (18:48)
 28. Sportpark tweede termijn raad (12:42)
 29. Sportpark beantwoording en stemming (06:27)
 30. Begroting brandweer eerste termijn raad (03:33)
 31. Intitiatiefvoorstel CDA peuterspeelzalen (02:52)
 32. Begroting brandweer beantwoording (01:42)
 33. Begroting brandweer tweede termijn (04:52)
 34. Wijziging begroting 2011 (00:42)
 35. Sluiting (00:44)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019