Raadsvergadering 27 september 2012

Track    Onderwerp

 1. Opening (0:26)
 2. Mededelingen voorzitter (2:51)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (12:59)
 4. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (9:10)
 5. Spreekhalfuur raadsleden deel 3 (12:20)
 6. Vaststellen agenda (3:45)
 7. Toekomst Onderbanken eerste termijn raad deel 1 (5:36)
 8. Toekomst Onderbanken eerste termijn raad deel 2 (23:48)
 9.  Toekomst Onderbanken eerste termijn raad deel 3 (7:29)
 10. Toekomst Onderbanken eerste termijn raad deel 4 (10:40)
 11. Toekomst Onderbanken beantwoording eerste termijn (5:26)
 12. Toekomst Onderbanken tweede termijn deel raad 1 (15:42)
 13. Toekomst Onderbanken tweede termijn deel raad 2 (3:21)
 14. Toekomst Onderbanken tweede termijn deel raad 3 (10:58)
 15. Toekomst Onderbanken tweede termijn deel raad 4 (8:07)
 16. Toekomst Onderbanken stemming (4:40)
 17. Vaststellen besluitenlijsten (1:05)
 18. Verantwoording bestuur gemeenschappelijke regelingen (0:23)
 19. Vacature Parkstadraad (0:25)
 20. Beleidsplan Politie Limburg 2013-2014 (0:28)
 21. Vaststellen brandbeveiligingsverordening (0:13)
 22. Instellen werkgroep Millenniumgemeente (4:45)
 23. Vervangen riolering Kem (6:42)
 24. Licom aanbieden raadstuk (0:51)
 25. Licom toelichting wethouders (9:45)
 26. Licom eerste termijn raad (7:18)
 27. Licom beantwoording en stemming (5:12)
 28. Interpellatiedebat wethouder Quadvlieg interpellant (7:48)
 29. Interpellatiedebat wethouder Quadvlieg beantwoording wethouder (6:43)
 30. Interpellatiedebat wethouder Quadvlieg eerste termijn raad deel 1 (5:06)
 31. Interpellatiedebat wethouder Quadvlieg eerste termijn raad deel 2 (17:54)
 32. Interpellatiedebat wethouder Quadvlieg eerste termijn raad deel 3 (13:13)
 33. Interpellatiedebat wethouder Quadvlieg interpellant (2:16)
 34. Interpellatiedebat wethouder Quadvlieg beantwoording wethouder (9:25)
 35. Interpellatiedebat wethouder Quadvlieg motie (4:07)
 36. Ingekomen stukken (4:26)
 37. Wijziging meerjarenbegroting (0:22)
 38. Sluiting (0:48)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019