Raadsvergadering 27 maart 2008

Track       Onderwerp 

 1. Opening en presentie (0:38)
 2. Spreekhalfuur raadsleden (12:53)
 3. Vaststellen agenda (2:02)
 4. Spreekrecht burgers (0:11)
 5. Vaststellen besluitenlijst 13-12-2007 (0:14)
 6. Vaststellen besluitenlijkst 17-1-2008 (0:13)
 7. Afdoening ingekomen stukken, deel 1 (16:30)
 8. Afdoening ingekomen stukken, deel 2 (16:45)
 9. Afdoening ingekomen stukken, deel 3 (1:40)
 10. Afhandeling ingekomen stukken (0:03)
 11. Verantwoording leden alg. bestuur GR (15:36)
 12. Mededelingen voorzitter (0:02)
 13. Concept-opgavenprofiel gemeente Onderbanken deel 1 (14:50)
 14. Concept-opgavenprofiel gemeente Onderbanken deel 2 (6:28)
 15. Concept-opgavenprofiel gemeente Onderbanken deel 3 (4:36)
 16. Archiefverordening (0:16)
 17. Bestuursrapportage 4e kwartaal 2007, eerste termijn raad (20:04)
 18. Bestuursrapportage 4e kwartaal 2007, eerste termijn college (16:59)
 19. Bestuursrapportage 4e kwartaal 2007, tweede termijn raad (19:47)
 20. Bestuursrapportage 4e kwartaal 2007, tweede termijn college (9:24)
 21. Financiële verordening (0:13)
 22. Regionalisatie brandweer (17:03)
 23. Beleidskader "Alliantie tegen de Armoede" eerste termijn raad (16:22)
 24. Beleidskader "Alliantie tegen de Armoede" eerste termijn college (23:52)
 25. Beleidskader "Alliantie tegen de Armoede" tweede termijn raad (14:34)
 26. Beleidskader "Alliantie tegen de Armoede" tweede termijn college (2:38)
 27. Wijzigingsverordening muziekonderwijssubsidies (0:03)
 28. Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD-BOL (0:37)
 29. Initiatiefvoorstel CDA borden in buitengebied (1:46)
 30. Motie CDA over Infopoint, deel 1 (6:00)
 31. Motie CDA over Infopoint, deel 2 (16:55)
 32. Motie CDA over Infopoint, deel 3 (2:36)
 33. Sluiting (0:27)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019