Raadsvergadering 26 maart 2009

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (1:08)
 2. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (9:38)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (14:23)
 4. Vaststellen agenda deel 1 (9:03)
 5. Vaststellen agenda deel 2 (1:42)
 6. Spreekrecht burgers (4:07)
 7. Vaststellen besluitenlijst 19 februari (0:13)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken (10:26)
 9. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:11)
 10. Verantwoording bestuur gemeenschappelijke regelingen (10:01)
 11. Mededelingen voorzitter (0:26)
 12. Verkoop Essent aandelen eerste termijn raad deel 1 (14:23)
 13. Verkoop Essent aandelen eerste termijn raad deel 2 (17:04)
 14. Verkoop Essent aandelen eerste termijn raad deel 3 (10:46)
 15. Verkoop Essent aandelen tweede termijn raad deel 1 (10:05)
 16. Verkoop Essent aandelen tweede termijn raad deel 2 (9:10)
 17. Verkoop Essent aandelen tweede termijn college (3:13)
 18. Masterplan eerste termijn raad deel 1 (16:37)
 19. Masterplan eerste termijn raad deel 2 (11:37)
 20. Masterplan eerste termijn raad deel 3 (19:06)
 21. Masterplan eerste termijn raad deel 4 (14:05)
 22. Masterplan eerste termijn raad deel 5 (13:24)
 23. Masterplan beantwoording college (21:50)
 24. Masterplan tweede termijn raad deel 1 (13:54)
 25. Masterplan tweede termijn raad deel 2 (15:38)
 26. Masterplan beantwoording college (11:51)
 27. Masterplan stemming motie (1:12)
 28. Verordening Straatnaamgeving en huisnummering (0:21)
 29. Projectbegroting digitaal dossier JGZ (0:09)
 30. Civiele procedure Awacs-dossier (0:12)
 31. Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (0:09)
 32. Wijziging individuele voorziengingen WMO (0:16)
 33. Wijziging Meerjaren begroting 2009 (0:11)
 34. Motie Pro Google Earth (11:04)
 35. Sluiting (0:47)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019