Raadsvergadering 26 en 30 mei 2011

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (1:09)
 2. Vragenuur raadsleden deel 1 (13:18)
 3. Vragenuur raadsleden deel 2 (10:56)
 4. Vaststellen agenda (5:03)
 5. Spreekrecht burgers (0:08)
 6. Vaststellen besluitenlijst (1:32)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 1 (12:32)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 2 (9:16)
 9. Afhandeling ingekomen stukken (0:06)
 10. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (5:45)
 11. Mededelingen voorzitter (0:18)
 12. Jaarstukken 2010 ISD BOL (8:25)
 13. Begroting 2012 ISD BOL (5:35)
 14. Diverse verordeningen ISD BOL (3:07)
 15. Jaarrekening brandweer Zuid-Limburg (0:16)
 16. Jaarrekening en begroting GHOR (0:19)
 17. Wijziging financiële verordening Gemeentewet (0:26)
 18. Schadevergoeding Nimby-procedure (3:57)
 19. Conceptbebroting WOZL deel 1 (0:18)
 20. Conceptbegroting WOZL deel 2 (4:32)
 21. Ontwerpbegroting en jaarrekening Rd4 (12:03)
 22. Toekomst Onderbanken eerste termijn raad (13:56)
 23. Toekomst Onderbanken beantwoording eerste termijn (13:44)
 24. Toekomst Onderbanken tweede termijn raad (13:44)
 25. Toekomst Onderbanken beantwoording tweede termijn (7:49)
 26. Communicatieplan eerste termijn raad (14:14)
 27. Communicatieplan beantwoording eerste termijn (3:45)
 28. Communicatieplan tweede termijn (13:14)
 29. Communicatieplan beantwoording tweede termijn (7:55)
 30. Nota Jeugdbeleid eerste termijn raad deel 1 (10:12)
 31. Nota Jeugdbeleid eerste termijn raad deel 2 (10:29)
 32. Nota Jeugdbeleid beantwoording eerste termijn (10:06)
 33. Trouwlocaties (4:09)
 34. Schorsing (2:01)

Track    Onderwerp

 1. Heropening en presentie (0:28)
 2. BMV Jabeek Bingelrade eerste termijn raad deel 1 (11:19)
 3. BMV Jabeek Bingelrade eerste termijn raad deel 2 (13:27)
 4. BMV Jabeek Bingelrade eerste termijn raad deel 3 (7:08)
 5. BMV Jabeek Bingelrade eerste termijn raad deel 4 (16:04)
 6. BMV Jabeek Bingelrade eerste termijn raad deel 5 (10:28)
 7. BMV Jabeek Bingelrade eerste termijn raad deel 6 (10:56)
 8. BMV Jabeek Bingelrade eerste termijn raad deel 7 (12:36)
 9. BMV Jabeek Bingelrade eerste termijn raad deel 8 (12:15)
 10. BMV Jabeek Bingelrade beantwoording eerste termijn deel 1 (15:15)
 11. BMV Jabeek Bingelrade beantwoording eerste termijn deel 2 (14:21)
 12. BMV Jabeek Bingelrade tweede termijn raad deel 1 (8:47)
 13. BMV Jabeek Bingelrade tweede termijn raad deel 2 (12:36)
 14. BMV Jabeek Bingelrade tweede termijn raad deel 3 (13:56)
 15. BMV Jabeek Bingelrade tweede termijn raad deel 4 (6:15)
 16. BMV Jabeek Bingelrade beantwoording tweede termijn raad deel 1 (11:48)
 17. BMV Jabeek Bingelrade beantwoording tweede termijn raad deel 2 (10:18)
 18. Motie bestuursakkoord eerste termijn raad deel 1 (9:42)
 19. Motie bestuursakkoord eerste termijn raad deel 2 (4:23)
 20. Motie bestuursakkoord beantwoording eerste termijn (7:48)
 21. Motie kwijtschelding eerste termijn (8:56)
 22. Motie kwijtschelding tweede termijn (3:30)
 23. Sluiting (0:54)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019