Raadsvergadering 25 september 2014

Track    Onderwerp

 1. Opening, mededelingen voorzitter en presentie (4:57)
 2. Spreekhalfuur raadsleden (19:37)
 3. Vaststellen agenda (0:06)
 4. Spreekrecht burgers (0:03)
 5. Vaststellen besluitenlijsten (0:13)
 6. Bekrachtigen geheimhoudingsplicht (0:18)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken (8:02)
 8. Afhandeling ingekomen stukken (0:12)
 9. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (2:18)
 10. Aanvullend krediet BMV Schinveld eerste termijn raad (17:57)
 11. Aanvullend krediet BMV Schinveld beantwoording eerste termijn (15:27)
 12. Aanvullend krediet BMV Schinveld tweede termijn raad (8:44)
 13. Aanvullend krediet BMV Schinveld beantwoording tweede termijn (2:26)
 14. Concept beleidsplan politie eenheid Limburg (0:09)
 15. Gemeenschappelijke regeling ICT (0:12)
 16. Bijdrage fractieondersteuning 2013 (0:11)
 17. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (2:17)
 18. Vergaderrooster 2015 (0:09)
 19. Rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden (0:07)
 20. Benoemen commissieleden (0:55)
 21. Centrumregeling inkoop jeugdzorg (3:49)
 22. Beleidsplan Jeugdhulp eerste termijn raad (12:17)
 23. Beleidsplan Jeugdhulp beantwoording eerste termijn (10:08)
 24. Beleidsplan Jeugdhulp tweede termijn (5:32)
 25. Beleidskaders Paricipatiewet Parkstad eerste termijn raad (8:13)
 26. Beleidskaders Paricipatiewet Parkstad beantwoording eerste termijn (8:39)
 27. Beleidskaders Paricipatiewet Parkstad tweede termijn raad (7:07)
 28. Beleidskaders Paricipatiewet Parkstad beantwoording tweede termijn (4:10)
 29. Beleidsplan WMO 2015-2018 (7:24)
 30. Wijzigingen diverse begrotingen (0:10)
 31. Sluiting (0:22)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019