Raadsvergadering 23 mei 2013

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (1:31)
 2. Mededelingen voorzitter (0:19)
 3. Spreekhalfuur raadsleden (14:02)
 4. Vaststellen agenda (1:52)
 5. Initiatiefvoorstel Millennium gemeente (2:54)
 6. Spreekrecht burgers (0:18)
 7. Vaststellen besluitenlijst (0:53)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 1 (17:06)
 9. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 2 (16:09)
 10. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:37)
 11. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (14:35)
 12. Evenementenbeleid eerste termijn raad deel 1 (17:04)
 13. Evenementenbeleid eerste termijn raad deel 2 (6:48)
 14. Evenementenbeleid beantwoordig eerste termijn (11:21)
 15. Evenementenbeleid tweede termijn (4:02)
 16. Bluswatervoorzieningen eerste termijn raad (15:47)
 17. Bluswatervoorzieningen beantwoording eerste termijn (9:57)
 18. Bluswatervoorzieningen tweede termijn raad deel 1 (9:31)
 19. Bluswatervoorzieningen tweede termijn raad deel 2 (10:22)
 20. Bluswatervoorzieningen beantwoording tweede termijn (8:32)
 21. Jaardocument en begroting Veiligheidsregio Zuid- Limburg (4:27)
 22. Ontwerpbegroting Rd4 eerste termijn raad (14:32)
 23. Ontwerpbegroting Rd4 beantwoording eerste termijn (6:16)
 24. Krediet BMV Schinveld eerste termijn raad deel 1 (10:28)
 25. Krediet BMV Schinveld eerste termijn raad deel 2 (8:05)
 26. Krediet BMV Schinveld beantwoording eerste termijn (17:56)
 27. Overleg over voortzetten vergadering (2:07)
 28. Ontwerpverklaring kwekerij met huisverkoop (1:06)
 29. APV en Legesverordeningen eerste termijn raad (12:51)
 30. APV en Legesverordeningen beantwoording eerste termijn (3:59)
 31. Beleidsregel ondergeschikte horeca eerste termijn raad (6:18)
 32. Beleidsregel ondergeschikte horeca beantwoording eerste termijn (5:16)
 33. Beleidsregel ondergeschikte horeca tweede termijn raad (5:46)
 34. Beleidsregel ondergeschikte horeca beantwoording tweede termijn (2:49)
 35. Wijziging begroting (1:57)
 36. Wegsleepregeling eerste termijn raad (8:36)
 37. Wegsleepregeling beantwoording eerste termijn (1:22)
 38. Wegsleepregeling tweede termijn (1:11)
 39. Procedure Licomdossier eerste termijn raad (5:13)
 40. Procedure Licomdossier beantwoording eerste termijn (11:52)
 41. Procedure Licomdossier tweede termijn raad (7:17)
 42. Procedure Licomdossier beantwoording tweede termijn (3:29)
 43. Sluiting (0:50)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019