Raadsvergadering 22 maart 2007

track    onderwerp

 1. Opening (00:56)
 2. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (5:27)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (10:46)
 4. Vaststelling agenda (3:51)
 5. Spreekrecht burgers (0:10)
 6. Vaststelling besluitenlijst 8-2-2007 (0:49)
 7. Afdoening ingekomen stukken deel 1 (8:44)
 8. Afdoening ingekomen stukken deel 2 (11:55)
 9. Afdoening ingekomen stukken deel 3 (11:11)
 10. Afhandeling ingekomen stukken (1:55)
 11. Verantwoording leden algemeen bestuur (1:41)
 12. Mededelingen voorzitter (0:08)
 13. Begrotingen /gem. regelingen/ reg. instelling (0:09)
 14. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (6:51)
 15. Bestuursrapportage 4e kwartaal 2006 (12:33)
 16. Liquidatie gem. regeling GGD-OZL (2:14)
 17. Boomverordening Onderbanken eerste termijn deel 1 (18:52)
 18. Boomverordening Onderbanken eerste termijn deel 2 (18:27)
 19. Boomverordening Onderbanken eerste termijn deel 3 + beantwoording (17:57)
 20. Boomverordening Onderbanken eerste termijn beantwoording (16:48)
 21. Boomverordening Onderbanken tweede termijn deel 1 (11:38)
 22. Boomverordening Onderbanken tweede termijn deel 2 (7:19)
 23. Boomverordening Onderbanken tweede termijn deel 3 (10:10)
 24. Boomverordening Onderbanken beantwoording en stemming (12:37)
 25. Begroting 2007 Bureau Halt (0:37)
 26. Verordening wet inburgering eerste termijn (13:31)
 27. Verordening wet inburgering tweede termijn (3:08)
 28. Kaderverordening Welzijnssubsidies Vrijwilligersorganisaties (1:02)
 29. Motie CDA gratis openbaar vervoer eerste termijn deel 1 (8:56)
 30. Motie CDA gratis openbaar vervoer eerste termijn deel 2 (7:38)
 31. Motie CDA gratis openbaar vervoer tweede termijn (4:07)
 32. Motie VVD lokale omroep in dig. pakket Essent (4:43)
 33. Sluiting (0:52)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019