Raadsvergadering 21 en 28 juni 2007

Track    Onderwerp

 1. Opening (0:53)
 2. Spreektijd raadsleden deel 1 (8:37)
 3. Spreektijd raadsleden deel 2 (9:32)
 4. Vaststellen agenda (4:44)
 5. Spreekrecht burgers (0:06)
 6. Vaststellen lijst ingekomen stukken deel 1 (12:45)
 7. Vaststellen lijst ingekomen stukken deel 2 (11:02)
 8. Verantwoording algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen (0:51)
 9. Mededelingen voorzitter (0:24)
 10. Begroting/ -wijzigingen gemeenschappelijke regelingen (0:16)
 11. Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2006 (0:35)
 12. Instemmen resultaatbestemming 2006 eerste termijn (19:05)
 13. Instemmen resultaatbestemming 2006 tweede termijn (12:32)
 14. Vaststellen zomernota 2007 eerste termijn deel 1 (29:14)
 15. Vaststellen zomernota 2007 eerste termijn deel 2 (33:26)
 16. Vaststellen zomernota 2007 beantwoording eerste termijn (30:00)
 17. Vaststellen zomernota 2007 tweede termijn (41:10)
 18. Ordevoorstel afhandeling raadsagenda (2:03)
 19. Begroting 2008 van de GGD Zuid-Limburg (0:15)
 20. Begroting 2008 van de GGD Zuid-Limburg bureau HALT (0:19)
 21. Financieel verslag en begroting regionale brandweer (0:06)
 22. Nota Samen gezond (0:08)
 23. Wijzigingen Modelbouwverordening 1992 (0:06)
 24. Verordening commissie bezwaarschrift (0:13)
 25. Conceptbegroting 2008 Parkstad Limburg (0:05)
 26. Schorsing raadsvergadering tot 28 juni (0:50)
 27. Bestuursrapportage eerste kwartaal 2007 (18:50)
 28. Bestuursrapportage eerste kwartaal 2007 Vervolg (13:54)
 29. Stemming bestuursrapportage eerste kwartaal 2007 (0:28)
 30. Alliantie tegen armoede eerste termijn (23:34)
 31. Alliantie tegen armoede beantwoording eerste termijn (11:31)
 32. Alliantie tegen armoede tweede termijn (24:07)
 33. Alliantie tegen armoede beantwoording tweede termijn (9:24)
 34. Verordening raadscommissies en sluiting (11:23)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019