Raadsvergadering 20 juni 2013

Track    Onderwerp

 1. Opening en mededelingen voorzitter (1:10)
 2. Spreekhalfuur raadsleden (3:59)
 3. Vaststellen agenda (2:06)
 4. Spreekrecht burgers (0:06)
 5. Vaststellen besluitenlijst (0:37)
 6. Afdoening lijst ingekomen stukken (2:34)
 7. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:11)
 8. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (1:38)
 9. Bestemmingsplan woonkernen eerste termijn raad deel 1 (15:04)
 10. Bestemmingsplan woonkernen eerste termijn raad deel 2 (8:20)
 11. Bestemmingsplan woonkernen eerste termijn raad deel 3 (12:45)
 12. Bestemmingsplan woonkernen eerste termijn raad deel 4 (5:27)
 13. Bestemmingsplan woonkernen beantwoording eerste termijn deel 1 (16:44)
 14. Bestemmingsplan woonkernen beantwoording eerste termijn deel 2 (14:56)
 15. Bestemmingsplan woonkernen tweede termijn raad deel 1 (12:55)
 16. Bestemmingsplan woonkernen tweede termijn raad deel 2 (8:11)
 17. Bestemmingsplan woonkernen beantwoording tweede termijn (13:17)
 18. Bestemmingsplan woonkernen stemming (2:38)
 19. Bijdrage fractieondersteuning (0:07)
 20. Rekenkamercommissies Parkstad Limburg (0:12)
 21. Benoeming lid commissie WAS (0:21)
 22. Jaarverslag en jaarrekening ISD BOL (0:17)
 23. Programmabegroting ISD BOL (0:15)
 24. Bestuursrapportage ISD BOL (0:13)
 25. Begroting GGD Zuid-Limburg (0:29)
 26. Begrotingswijziging WOZL eerste termijn raad deel 1 (14:51)
 27. Begrotingswijziging WOZL eerste termijn raad deel 2 (14:19)
 28. Begrotingswijziging WOZL beantwoording eerste termijn deel 1 (15:41)
 29. Begrotingswijziging WOZL beantwoording eerste termijn deel 2 (15:01)
 30. Begrotingswijziging WOZL beantwoording eerste termijn deel 3 (18:53)
 31. Begrotingswijziging WOZL tweede termijn raad (12:43)
 32. Begrotingswijziging WOZL beantwoording tweede termijn (4:09)
 33. Jaarverslag rekenkamercommissies Parkstad Limburg (0:10)
 34. Wijziging begrotingen 2013 (0:10)
 35. Doorschuiven agendapunten (1:11)
 36. Sluiting (0:10)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019