Raadsvergadering 18 december 2014

Track    Onderwerp

 1. Opening en mededelingen (1:44)
 2. Spreekhalfuur raadsleden (14:18)
 3. Vaststellen agenda (0:50)
 4. Spreekrecht burgers (0:05)
 5. Vaststellen besluitenlijst (0:31)
 6. Bekrachtigen geheimhoudingsplicht (0:29)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken (5:13)
 8. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:18)
 9. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:07)
 10. Bestuursrapportage ISD BOL 2014 (7:02)
 11. Addendum 2015 meerjarenbegroting ISD BOL (0:20)
 12. Vaststellen algemene plaatselijke verordening (3:51)
 13. Benoemen lid commissie SAZ (0:15)
 14. Verordening elektronische kennisgeving (0:08)
 15. Tweede bestuursrapportage 2015 eerste termijn raad (18:44)
 16. Tweede bestuursrapportage 2015 beantwoording eerste termijn wethouder Swelsen (7:18)
 17. Tweede bestuursrapportage 2015 beantwoording eerste termijn wethouder Evers (17:14)
 18. Tweede bestuursrapportage 2015 tweede termijn (2:38)
 19. Huisvesting onderwijs (0:15)
 20. Regiovisie Veilig Thuis (0:16)
 21. Verordening Jeugdhulp (0:21)
 22. Samenwerking Parkstad opvang en bescherm wonen (0:19)
 23. Toetreden 10 nieuwe deelnemers tot BsGW (0:37)
 24. Legeverordening eerste termijn raad (12:46)
 25. Legeverordening beantwoording eerste termijn (9:26)
 26. Legeverordening tweede termijn (13:39)
 27. Legeverordening beantwoording tweede termijn (7:04)
 28. Rekeningcourant overeenkomst 2015 (0:15)
 29. Onroerend zaakbelasting 2015 eerste termijn raad (21:36)
 30. Onroerend zaakbelasting 2015 beantwoording eerste termijn (9:52)
 31. Onroerend zaakbelasting 2015 tweede termijn raad (10:31)
 32. Onroerend zaakbelasting 2015 stemming (2:32)
 33. Intrekken hondenbelasting (6:19)
 34. Delegeren en wijzigen arbeidsvoorwaarden (0:16)
 35. Wijzigen diverse begrotingen (0:17)
 36. Bijenhotel eerste termijn raad (10:25)
 37. Bijenhotel beantwoording eerste termijn (2:26)
 38. Sluiting (2:41)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019