Raadsvergadering 18 december 2008

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (01:02)
 2. Spreekhalfuur raadsleden, deel 1 (13:09)
 3. Spreekhalfuur raadsleden, deel 2 (09:55)
 4. Vaststellen agenda (0:50)
 5. Spreekrecht burgers (0:08)
 6. Vaststellen besluitenlijst 30-10-2008 (0:12)
 7. Vaststellen besluitenlijst 13 en 14-11-2008 (0:22)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken (20:01)
 9. Verantwoording leden AB gem. regelingen (04:22)
 10. Controleprotocol jaarrekening 2008 (03:53)
 11. Belastingverordening OZB 2009 (02:38)
 12. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, eerste termijn (16:37)
 13. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, beantwoording (11:24)
 14. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, tweede termijn (11:51)
 15. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, beantwoording (06:06)
 16. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, moties (03:48)
 17. Rekening Courantovereenkomst 2009 (0:11)
 18. Heffing en invordering leges 2009 (0:15)
 19. Verordening afvalstoffenheffing 2009 (0:12)
 20. Subsidie openbare bibliotheek 2007, deel 1 (01:32)
 21. Subsidie openbare bibliotheek 2007, deel 1 (02:38)
 22. Voorkeursrecht Einderveld (0:23)
 23. Procedureverordening planschade (0:11)
 24. Kostenvergoeding bezwaarfase (0:11)
 25. Instellen auditcommissie Onderbanken (0:10)
 26. Benoemen externe leden rekenkamercommissie (0:39)
 27. Initiatiefvoorstel Pieper/Raes rekenkamercommissie Parkstad (05:54)
 28. Motie Veolia CDA, schorsing (0:25)
 29. Motie Veolia CDA, eerste termijn (12:35)
 30. Motie Veolia CDA, beantwoording (07:44)
 31. Motie Veolia CDA, tweede termijn (11:42)
 32. Motie voedselbank VVD, eerste termijn (18:18)
 33. Motie voedselbank VVD, tweede termijn (10:43)
 34. Sluiting (01:43)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019