Raadsvergadering 17 maart 2011

Track    Onderwerp

 1. Opening (0:43)
 2. Welkomstwoord gasten (0:43)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (8:45)
 4. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (7:17)
 5. Vaststellen agenda (1:50)
 6. Vaststellen besluitenlijst 3 februari (0:22)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken (11:19)
 8. Afhandeling ingekomen stukken (0:08)
 9. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:13)
 10. Mededelingen voorzitter (0:03)
 11. Tweede bestuursrapportage eerste termijn raad deel 1 (9:01)
 12. Tweede bestuursrapportage eerste termijn raad deel 2 (10:46)
 13. Tweede bestuursrapportage eerste termijn raad deel 3 (12:31)
 14. Tweede bestuursrapportage eerste termijn raad deel 4 (10:37)
 15. Tweede bestuursrapportage eerste termijn raad deel 5 (10:50)
 16. Tweede bestuursrapportage beantwoording eerste termijn deel 1 (14:15)
 17. Tweede bestuursrapportage beantwoording eerste termijn deel 2 (21:15)
 18. Tweede bestuursrapportage tweede termijn raad (14:08)
 19. Tweede bestuursrapportage beantwoording tweede termijn (9:25)
 20. Zienswijze conceptbegroting Brandweer Zuid Limburg (7:10)
 21. Verordening Leerlingenvervoer eerste termijn raad (9:32)
 22. Verordening Leerlingenvervoer beantwoording eerste termijn deel 1 (6:28)
 23. Verordening Leerlingenvervoer beantwoording eerste termijn deel 2 (1:53)
 24. Verordening Leerlingenvervoer tweede termijn (8:54)
 25. Ontwikkelingsvisie agrarisch gebied eerste termijn raad (11:04)
 26. Ontwikkelingsvisie agrarisch gebied beantwoording eerste termijn (7:20)
 27. Rapport E til eerste termijn raad deel 1 (14:56)
 28. Rapport E til eerste termijn raad deel 2 (7:45)
 29. Rapport E til eerste termijn raad deel 3 (13:32)
 30. Rapport E til eerste termijn raad deel 4 (15:30)
 31. Rapport E til beantwoording eerste termijn (18:14)
 32. Rapport E til tweede termijn raad deel 1 (16:17)
 33. Rapport E til tweede termijn raad deel 2 (3:24)
 34. Wijziging meerjarenbegroting 2011 (0:19)
 35. Decentralisatie taken zonder budget (1:06)
 36. Sluiting (0:49)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019