Raadsvergadering 16 december 2010

Track    Onderwerp 1. Opening en presentie (1:50)

 2. Spreekhalfuur raadsleden (11:01)

 3. Vaststellen agenda (0:18)

 4. Spreekrecht burgers (0:06)

 5. Toevoegen geheimhouding brief (2:30)

 6. Vaststellen besluitenlijst 4 november 2010 (0:15)

 7. Vaststellen besluitenlijst 11 en 12 november 2010 (0:15)

 8. Bekrachtigen geheimhouding brief deel 1 (2:45)

 9. Bekrachtigen geheimhouding brief deel 2 (15:09)

 10. Afdoening lijst ingekomen stukken (15:09)

 11. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:15)

 12. Verantwoordling gemeeschappelijke regelingen (1:58)

 13. Mededelingen voorzitter (0:03)

 14. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL eerste termijn raad deel 1 (11:15)

 15. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL eerste termijn raad deel 2 (15:59)

 16. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL eerste termijn raad deel 3 (3:08)

 17. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL beantwoording eerste termijn (3:00)

 18. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL tweede termijn raad deel 1 (7:45)

 19. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL tweede termijn raad deel 2 (9:25)

 20. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL tweede termijn raad deel 3 (3:45)

 21. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL stemming (2:02)

 22. Projectbesluit perceel Amstenraderweg 34 Merkelbeek (5:56)

 23. Ontwerpbegroting Stadsregio Parkstad Limburg (13:34)

 24. Lichte gemeenschappelijke regeling WBL (0:14)

 25. Tweede bestuursrapportage deel 1 (7:52)

 26. Tweede bestuursrapportage deel 2 (8:01)

 27. Tweede bestuursrapportage deel 3 (3:12)

 28. Algemene Plaatselijke Verordening deel 1 (13:35)

 29. Algemene Plaatselijke Verordening deel 2 (7:53)

 30. Legeverordening 2011 eerste termijn (6:57)

 31. Legeverordening 2011 tweede termijn (13:48)

 32. Legeverordening 2011 stemming (3:07)

 33. Rekening courant (0:15)

 34. Afvalverbranding (0:32)

 35. Sluiting (1:16)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019