Raadsvergadering 15 april 2010

Track    Onderwerp

  1. Opening en presentie (0:26)
  2. Vragenuur raadsleden deel 1 (12:20)
  3. Vragenuur raadsleden deel 2 (14:55)
  4. Vaststellen agenda (0:43)
  5. Vaststellen besluitenlijst (0:55)
  6. Afdoening lijst ingekomen stukken (6:40)
  7. Mededelingen voorzitter (0:06)
  8. Nota Kunst en Cultuur eerste termijn raad deel 1 (12:18)
  9. Nota Kunst en Cultuur eerste termijn raad deel 2 (13:21)
  10. Nota Kunst en Cultuur eerste termijn raad deel 3 (13:39)
  11. Nota Kunst en Cultuur beantwoording eerste termijn deel 1 (10:44)
  12. Nota Kunst en Cultuur beantwoording eerste termijn deel 2 (13:00)
  13. Nota Kunst en Cultuur tweede termijn raad deel 1 (11:07)
  14. Nota Kunst en Cultuur tweede termijn raad deel 2 (07:53)
  15. Nota Kunst en Cultuur tweede termijn raad deel 3 (11:16)
  16. Nota Kunst en Cultuur beantwoording tweede termijn (8:37)
  17. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 1 (14:20)
  18. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 2 (11:38)
  19. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 3 (10:32)
  20. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 4 (11:34)
  21. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 5 (15:50)
  22. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 6 (13:38)
  23. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 7 (11:45)
  24. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 8 (13:35)
  25. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 9 (11:10)
  26. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 10 (12:15)
  27. Coalitieakkoord eerste termijn raad deel 11 (12:49)
  28. Coalitieakkoord tweede termijn raad deel 1 (10:07)
  29. Coalitieakkoord tweede termijn raad deel 2 (7:11)
  30. Coalitieakkoord tweede termijn raad deel 3 (8:51)
  31. Coalitieakkoord tweede termijn raad deel 4 (6:32)
  32. Motie VVD 30 km-zones (0:00) *
  33. Sluiting (1:03)

* nog niet beschikbaar.

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019