Raadsvergadering 13 en 18 december 2012

13 december 2012

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:40)
 2. Mededelingen voorzitter (0:31)
 3. Spreekhalfuur raadsleden (19:46)
 4. Vaststellen agenda (01:51)
 5. Spreekrecht burgers (0:16)
 6. Vaststellen besluitenlijst (0:10)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken (1:09)
 8. Afhandeling ingekomen stukken (0:40)
 9. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (6:13)
 10. Regeling RUD ZL eerste termijn raad (15:35)
 11. Regeling RUD ZL beantwoording eerste termijn (9:15)
 12. Regeling RUD ZL tweede termijn raad (9:56)
 13. Regeling RUD ZL beantwoording tweede termijn (7:55)
 14. Regeling RUD ZL stemming (5:39)
 15. Krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 1 (8:29)
 16. Krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 2 (12:33)
 17. Krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 3 (14:45)
 18. Krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 4 (11:17)
 19. Krediet BMV Merkelbeek beantwoording eerste termijn deel 1 (18:13)
 20. Krediet BMV Merkelbeek beantwoording eerste termijn deel 2 (17:02)
 21. Krediet BMV Merkelbeek beantwoording eerste termijn deel 3 (17:56)
 22. Krediet BMV Merkelbeek tweede termijn raad (14:30)
 23. Krediet BMV Merkelbeek beantwoording tweede termijn (13:54)
 24. Krediet BMV Merkelbeek stemming (2:39)
 25. Brede school Bingelrade/Jabeek eerste termijn raad (9:07)
 26. Brede school Bingelrade/Jabeek beantwoording eerste termijn (7:21)
 27. Brede school Bingelrade/Jabeek tweede termijn raad (5:04)
 28. Brede school Bingelrade/Jabeek beantwoording tweede termijn (3:06)
 29. Legesverordeningen 2013 (0:43)
 30. Rekening-courant overeenkomst en diverse gelden (0:05)
 31. Beleidsplan gladheidbestrijding (0:05)
 32. Wijziging begroting (1:24)
 33. Schorsing (1:16)


18 december 2012

Track    Onderwerp

 1. Heropening en mededelingen voorzitter (1:24)
 2. Tweede bestuursrapportage 2012 ISD-BOL (0:45)
 3. Masterplan Schinveld eerste termijn raad (16:30)
 4. Masterplan Schinveld beantwoording college (17:16)
 5. Masterplan Schinveld tweede termijn (10:13)
 6. Niet vaststellen herziening bestemmingsplan woonkernen-evenementen (05:04)
 7. Overdracht gronden buitenring (4:15)
 8. Tweede bestuursrapportage 2012 eerste termijn raad deel 1 (20:00)
 9. Tweede bestuursrapportage 2012 eerste termijn raad deel 2 (18:25)
 10. Tweede bestuursrapportage 2012 beantwoording college deel 1 (20:48)
 11. Tweede bestuursrapportage 2012 beantwoording college deel 2 (18:43)
 12. Tweede bestuursrapportage 2012 tweede termijn raad deel 1 (12:20)
 13. Tweede bestuursrapportage 2012 tweede termijn raad deel 2 (16:37)
 14. Tweede bestuursrapportage 2012 tweede termijn raad deel 3 (8:50)
 15. Tweede bestuursrapportage 2012 tweede termijn raad deel 4 (22:52)
 16. Tweede bestuursrapportage 2012 beantwoording college (21:22)
 17. Tweede bestuursrapportage 2012 stemming (2:44)
 18. Reconstructie Bouwbergstraat Schinveld (17:51)
 19. Beschrijving beleidsinitiatieven eerste termijn (22:36)
 20. Beschrijving beleidsinitiatieven tweede termijn (5:31)
 21. Langdurigheidstoeslag ISD-BOL (0:25)
 22. Wijziging meerjarenbegroting 2012 en 2013 (0:10)
 23. Motie subsidie Stichting Samen Delen (3:45)
 24. Sluiting (1:09)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019