Raadsvergadering 13 december 2007

Track       Onderwerp 

 1. Opening (0:41)
 2. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (10:38)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (13:28) 
 4. Vaststellen agenda (1:42)
 5. Spreekrecht burgers (9:54)
 6. Vaststellen besluitenlijst (0:19)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 1 14:59)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 2 (16:07)
 9. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 3 (13:29)
 10. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 4 (8:08)
 11. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 5 (16:04)
 12. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:09)
 13. Mededelingen voorzitter (0:04)
 14. Toekomst sportaccommodaties eerste termijn raad deel 1 (12:08)
 15. Toekomst sportaccommodaties eerste termijn raad deel 2 (15:10)
 16. Toekomst sportaccommodaties beantwoording eerste termijn (9:16)
 17. Toekomst sportaccommodaties tweede termijn raad deel 1 (14:10)
 18. Toekomst sportaccommodaties tweede termijn raad deel 2 (10:49)
 19. Toekomst sportaccommodaties beantwoording tweede termijn (11:50)
 20. Beleidsplan WMO deel 1 (13:08)
 21. Beleidsplan WMO deel 2 (8:54)
 22. Beleidsplan WMO deel 3 (2:49)
 23. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL deel 1 (10:58)
 24. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL deel 2 (8:17)
 25. Bestuursrapportage derde kwartaal deel 1 (17:32)
 26. Bestuursrapportage derde kwartaal deel 2 (11:57)
 27. Bestuursrapportage derde kwartaal deel 3 (6:12)
 28. Vaststellen legesverordening 2008 (0:15)
 29. Vaststellen belastingverordening 2008 deel 1 (18:02)
 30. Vaststellen belastingverordening 2008 deel 2 (10:29)
 31. Vaststellen belastingverordening 2008 deel 3 (10:20)
 32. Vaststellen rekening courant, kasgeld, e.d. 2008 (0:15)
 33. Sluiting (1:34)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019