Raadsvergadering 11 en 18 april 2013

Donderdag 11 april 2013

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (1:23)
 2. Mededelingen voorzitter (2:50)
 3. Vragenhalfuur raadsleden (20:44)
 4. Vaststellen agenda (3:23)
 5. Spreekrecht burgers (11:42)
 6. Vaststellen besluitenlijst (0:16)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken februari 2013 (5:25)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken maart 2013 (19:13)
 9. Afhandeling lijst ingekomen stukken 1 (0:09)
 10. Afhandeling lijst ingekomen stukken 2 (0:04)
 11. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (2:21)
 12. Rapport Verbonden met Licom eerste termijn raad (9:43)
 13. Rapport Verbonden met Licom beantwoording eerste termijn (11:01)
 14. Rapport Verbonden met Licom tweede termijn raad (6:58)
 15. Rapport Verbonden met Licom beantwoording tweede termijn (8:34)
 16. Vaststellen diverse verordeningen (7:57)
 17. Wisselen commissieleden WAS en WEW (0:15)
 18. Startnotitie ombuigingsoperatie eerste termijn raad deel 1 (12:47)
 19. Startnotitie ombuigingsoperatie eerste termijn raad deel 2 (12:49)
 20. Startnotitie ombuigingsoperatie beantwoording eerste termijn raad (6:09)
 21. Startnotitie ombuigingsoperatie tweede termijn (4:26)
 22. Geheimhouding Licom (7:44)
 23. Jaarverslag dorpsbouwmeester (5:50)
 24. Informatievoorziening raad eerste termijn raad deel 1 (15:40)
 25. Informatievoorziening raad eerste termijn raad deel 2 (17:58)
 26. Informatievoorziening raad beantwoording eerste termijn (14:02)
 27. Informatievoorziening raad tweede termijn (14:44)
 28. Schorsing (0:59)

Donderdag 18 april 2013

Track    Onderwerp

 1. Heropening en presentie (0:18)
 2. Vaststellen aangepaste agenda (0:09)
 3. Startersleningen 2013 eerste termijn raad deel 1 (10:03)
 4. Startersleningen 2013 eerste termijn raad deel 2 (12:37)
 5. Startersleningen 2013 beantwoording eerste termijn (10:09)
 6. Startersleningen 2013 tweede termijn raad (14:29)
 7. Startersleningen 2013 beantwoording tweede termijn (4:43)
 8. Wijziging begroting (0:12)
 9. Vervallen agendapunt (0:03)
 10. Sluiting drugspanden eerste termijn raad deel 1 (14:57)
 11. Sluiting drugspanden eerste termijn raad deel 2 (11:09)
 12. Sluiting drugspanden beantwoording eerste termijn (7:13)
 13. Sluiting drugspanden tweede termijn raad (9:22)
 14. Sluiting drugspanden beantwoording tweede termijn (3:39)
 15. Afsluiting Julianastraat eerste termijn raad (13:39)
 16. Afsluiting Julianastraat beantwoording eerste termijn (2:50)
 17. Rijksbijdrage spoorlijn eerste termijn raad (6:16)
 18. Rijksbijdrage spoorlijn beantwoording eerste termijn (2:58)
 19. Rijksbijdrage spoorlijn tweede termijn raad (2:17)
 20. Leerlingenaantallen eerste termijn raad deel 1 (13:25)
 21. Leerlingenaantallen eerste termijn raad deel 2 (8:17)
 22. Leerlingenaantallen intrekken motie (0:38)
 23. Sluiting (0:58)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019