Raadsvergadering 1 oktober 2009

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:58)
 2. Spreekhalfuur raadsleden,
  deel 1 (9:36) - deel 2 (12:06) - deel 3 (9: 36) - deel 4 (6:48)
 3. Vaststelling agenda (3:47)
 4. Spreekrecht burgers (7:08)
 5. Vaststelling besluitenlijst 9 juli 2009 (0:11)
 6. Afdoening lijst ingekomen stukken,
  deel 1 (3:17) - deel 2 (10:30) - deel 3 (8:58)- deel 4 (17:43) 
  deel 5 ( 12:44)- deel 6 (21:54) - deel 7 (11:11)
 7. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:03)
 8. Verantwoording leden alg. betuur GR,
  deel 1 (8:40) - deel 2 (8:37)
 9. Mededelingen voorzitter (1:54)
 10. Privacyverordening persoonsgegevens (0:09)
 11. Bestemmingsplan woonkernen 2010 eerste termijn,
  deel 1 (13:15)- deel 2 (10:03) - deel 3 (9:13)
 12. Bestemmingsplan woonkernen 2010 tweede termijn (10:24)
 13. Bestuursakkoord en Limburg Agenda 2009 (0:20)
 14. Beleidsnota peuterspeelzaalwerk 2009-2012 (2:48)
 15. Benoeming raadslid fractie DO in Parkstadraad (0:35)
 16. Wet Investeren in Jongeren naar ISD-BOL (0:16)
 17. Begroting 2010 Rd4 eerste termijn raad,
  deel 1 (15:37) - deel 2 (13:35)
 18. Begroting 2010 Rd4 beantwoording college (5:40)
 19. Begroting 2010 Rd4 tweede termijn raad (11:21)
 20. Begroting 2010 Rd4 beantwoording college (4:22)
 21. Begroting 2009/2010 ISD-BOL eerste termijn raad,
  deel 1 (11:24) - deel 2 (13:04)
 22. Begroting 2009/2010 ISD-BOL beantwoording college (5:31)
 23. Begroting 2009/2010 ISD-BOL tweede termijn raad (11:21)
 24. Begroting 2009/2010 ISD-BOL beantwoording college (4:22)
 25. Geheimhouding vertouwelijk document Essent (0:16)
 26. Wijziging (meerjaren)begroting 2009 (1:24)
 27. Inleiding moties vreemd aan de orde van de dag (0:49)
 28. Promotie regiobranding, deel 1 (9:19) - deel 2 (11:52)
 29. Goten Beekstraat eerste termijn, deel 1 (7:18)- deel 2 (3:56)
 30. Goten Beekstraat tweede termijn, deel 1 (7:15) - deel 2 (2:30)
 31. Sluiting (0:35)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019