Raadsvergadering 1 november 2012

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (1:07)
 2. Spreekhalfuur raadsleden (0:31)
 3. Vaststellen agenda (1:00)
 4. Spreekrecht burgers (0:09)
 5. Vaststellen besluitenlijst (0:21)
 6. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:16)
 7. Basistarief hulp bij huishouden (1:45)
 8. Projectplan boscompensatie eerste termijn raad deel 1 (12:19)
 9. Projectplan boscompensatie eerste termijn raad deel 2 (6:33)
 10. Projectplan boscompensatie beantwoording eerste termijn (4:40)
 11. Projectplan boscompensatie tweede termijn raad deel 1 (17:23)
 12. Projectplan boscompensatie tweede termijn raad deel 2 (3:21)
 13. Projectplan boscompensatie beantwoording tweede termijn (12:29)
 14. Projectplan boscompensatie stemming (1:01)
 15. Vaststellen vergaderrooster 2013 (0:13)
 16. Geheimhouding stukken Licom (0:28)
 17. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 1 (11:05)
 18. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 2 (15:35)
 19. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 3 (8:21)
 20. Afhandeling lijst ingekomen stukken deel 1 (5:43)
 21. Afhandeling lijst ingekomen stukken deel 2 (5:58)
 22. Wijziging begroting ((0:08)
 23. Metingen Geluidsnet eerste termijn raad deel 1 (11:16)
 24. Metingen Geluidsnet eerste termijn raad deel 2 (13:42)
 25. Metingen Geluidsnet beantwoording eerste termijn (11:12)
 26. Metingen Geluidsnet tweede termijn raad deel 1 (15:56)
 27. Metingen Geluidsnet tweede termijn raad deel 2 (6:29)
 28. Metingen Geluidsnet beantwoording tweede termijn (6:59)
 29. Schatkist eerste termijn raad deel 1 (11:49)
 30. Schatkist eerste termijn raad deel 2 (22:02)
 31. Schatkist beantwoording eerste termijn (11:23)
 32. Schatkist tweede termijn (3:14)
 33. Sluiting (1:13)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019