Raad akkoord met uitwerking varianten nieuw gemeentehuis

26325

De gemeenteraad van Beekdaelen gaat akkoord met het uitwerken van twee varianten voor de huisvesting van de eigen organisatie. Daar ging een urenlange discussie aan vooraf.

Het betreft volledige nieuwbouw of gedeeltelijke nieuwbouw in combinatie met behoud van het gemeentehuis in Schinnen als nevenvestiging. Een aantal raadsfracties had vraagtekens bij de huisvestingsplannen.

Beekdaelen heeft sinds de fusie drie gemeentehuizen in Nuth, Schinnen en Schinveld, hetgeen een kostbare aangelegenheid is. Volgens waarnemend burgemeester Bas Verkerk is het verdelen van ambtenaren over drie locaties geen ideale situatie. "Één gebouw is dan een serieuze optie om naar te kijken."

In het plan worden de ambtenaren die nu nog in het gemeentehuis in Schinveld werken zo snel mogelijk naar Schinnen verhuisd. Daar heeft de gemeente ook het pand van de voormalige Rabobank gehuurd om afdelingen in onder te brengen.

In Schinveld blijft dan alleen nog een publieksbalie over. Voor de rest van het gebouw wordt een herbestemming gezocht. Het besluit om de ambtenaren naar Schinnen te verhuizen moet wel nog ter advies aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Na nieuwbouw wordt ook het gemeentehuis in Nuth afgestoten.

Volgens wethouder Janssen wekt de investering van 13 miljoen voor nieuwbouw mogelijk een verkeerd beeld op. "Nieuwbouw is op den duur goedkoper omdat de exploitatie van de drie gemeentehuizen nu 1 miljoen euro per jaar kost", zegt Janssen.

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019