Overeenkomst aanpak wateroverlast

24129 Om de wateroverlast op diverse plaatsen aan te pakken hebben maar liefst negen partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dat gebeurde donderdagmiddag op Kasteel Amstenrade.

Diverse dorpskernen van de gemeenten Schinnen en Meerssen ondervinden al jarenlang overlast van water en modder bij extreme regen. Om deze overlast zoveel mogelijk te beperken worden diverse maatregelen genomen, zoals het afkoppelen van regenwater van wegen en daken en het aanleggen van buffers om regenwater op te vangen. Daarnaast worden ook maatregelen getroffen om te voorkomen dat landbouwgrond wegspoelt. Denk hierbij aan akkerranden met begroeiing.

Naast de diverse overheidsinstellingen zijn ook het Waterschap Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en natuurorganisaties betrokken bij het project.

Bekijk je dit bericht via de LOO-tv app, dan kun je het videofragment vinden onder tabblad 'video'.

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019