Ook Eerste Kamer stemt in met fusie

22817 De fusiegemeente Beekdaelen is 1 januari 2019 een feit. Net als eerder de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord met het samengaan van Onderbanken, Schinnen en Nuth.

Dat lag in de lijn der verwachtingen. Echter had Senator Henk ten Hoeve nog wel een motie ingediend waarin hij pleit om bij toekomstige gemeentefusies de procedures goed tegen het licht te houden. Daarbij moet wat Ten Hoeve betreft goed gekeken worden naar het draagvlak voor een herindeling.

In het geval van Beekdaelen zien de inwoners van Schimmert en Hulsberg niet veel in de fusie. Zij zouden veel liever zijn samen gegaan met Valkenburg.

Toch zagen de provincie en ook de Tweede Kamer geen problemen om de fusie tot Beekdaelen door te zetten.

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019