Ombuigingen positief voor financiën Brunssum

30905

De ombuigingen die de gemeente Brunssum heeft uitgevoerd hebben een positief resultaat op de meerjarenbegroting en op reserves. Dat blijkt uit de stukken die de commissie middelen woensdag heeft behandeld.

Aanvankelijk liet de begroting van 2021 een tekort zien. Dat wordt nu opgevangen door dit jaar geen geld uit te trekken voor verbouwingen en nieuwbouw van scholen. Hiermee spaart de gemeente 638.000 euro.

Door het uitstellen van (nieuw)bouwprojecten kan de gemeente Brunssum wel blijven investeren in bijvoorbeeld het verbeteren van de duurzaamheid van de gemeente.

Als alles volgens plan verloopt, denkt de gemeente dat de komende begrotingen sluitend in 2021 of met een klein overschot van 1,1 miljoen euro in 2024 afgesloten kunnen worden. Ook de algemene reserves van de gemeente kunnen op pijl blijven en niet volgens de eerdere prognoses in 2023 meer dan gehalveerd zijn en zelfs onder het verplichte minimumgrens van 12,5 miljoen euro zakken.

Uit de stukken blijkt wel dat er ook nog enkele onzekerheden zijn. Zo kan de herziening gemeentefonds nadelige gevolgen hebben voor Brunssum. Het gemeentefonds is de belangrijkste bron van inkomen voor de gemeente. Daarnaast zijn er ook nog onduidelijkheden over de gevolgen van de coronacrisis voor de Participatiewet en de ondersteuning hiervoor vanuit Den Haag.

Ook het ontwikkelen van de centrumvisie kan financieel gevolgen hebben voor de gemeente. De gemeenteraad gaat deze maand nog de centrumvisie behandelen. 

weerfoto september

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019