Nieuwe aanpak voor benoemingen

21760 De gemeenteraad van Brunssum heeft gisteren unaniem ingestemd met een nieuwe aanpak om de integriteit van de raadsleden en wethouders beter te waarborgen. Hiervoor is onder andere een permanente commissie ingesteld die mogelijke integriteitsschendingen gaat bekijken.

Daarnaast bekijken de drie raadsleden ook of er risico's kleven aan de benoeming van toekomstige wethouders. De commissie kan dan adviseren om de benoeming aan te houden voor nader onderzoek. De benoeming van een wethouder blijft overigens een bevoegdheid van de raad.

Daarnaast is besloten dat raadsleden wordt verzocht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen en een risicoanalysegesprek met een externe deskundige te voeren. Momenteel is dit niet verplicht, echter minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken overweegt wel om dat in de toekomst verplicht te stellen voor mensen die zich kandidaat stellen tijdens de verkiezingen.

De gemeente Brunssum is de laatste tijd veel in het nieuws geweest vanwege de integriteitsdiscussie rondom wethouder Jo Palmen.

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019