Gft-afval gratis, restafval duurder

4326 Rd4 wil vanaf volgend jaar het gft-afval in de Parkstad-gemeenten gratis ophalen. Het tarief voor het ledigen van een restafval container gaat fors omhoog.

Volgens de afvalinzamelaar is de maatregel nodig omdat mensen teveel gft-afval in de restafvalbak stoppen. Dat zou het verbranden van restafval onnodig duur maken. Vijf van de acht Parkstad-gemeenten zien wel iets in het voorstel van Rd4. Heerlen, Kerkrade en Onderbanken doen vooralsnog niet mee. Ze willen eerst de kijken hoe het in de praktijk uitpakt in de andere gemeenten. Ze vrezen meer afvaldumpingen.

Als het plan van Rd4 doorgaat dan wordt het ledigen van een restafvalbak ongeveer 50% duurder.

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019