Gesprek met minister over regio

21105 Het provinciebestuur is dinsdagmiddag op werkbezoek bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het thema van het bezoek is de herindeling in de regio Parkstad.

De minister zette onlangs een streep door de fusie van Heerlen en Landgraaf. Dit op advies van Raad van State. Het rechtsorgaan vond dat de procedure onzorgvuldig was doorlopen. De minister gaf toen aan mee na te willen denken over een steviger bestuur voor deze regio. De gemeenten Landgraaf en Brunssum zijn bang dat de minister de gemeenten bij een toekomstige fusie wil betrekken.

Heerlen heeft al laten weten voor een toekomstige fusie open te staan.

De eerste gemeenten die gaan fuseren in Parkstad zijn de gemeenten Onderbanken en Nuth. Zij gaan vanaf 1 januari 2019 samen met de gemeente Schinnen op in de de nieuwe gemeente Beekdaelen.

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019