Gemeenten willen regels woningbouw tijdelijk versoepelen

26087

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten willen de regels voor het bouwen van woningen tijdelijk versoepelen. Op deze manier kan er sneller iets gedaan worden aan de dringende vraag naar nieuwe woningen.

 

Hierbij gaat het om woningen voor starters, senioren en sociale doelgroepen. Door onder andere de vergrijzing en veranderde samenstelling van gezinnen moet de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg in ieder geval tijdelijk versoepeld worden. 

Het is niet de bedoeling om complete nieuwe buurten in een weiland te bouwen, maar om juist te kijken naar de mogelijkheden in de centra van de gemeenten. Hierbij moet ook gekeken worden naar het aanpassen van bestaande woningen.

De regels die zijn opgenomen in de Structuurvisie vormen nu vaak een ernstige belemmering om woningbouwplannen uit te voeren. Zo mogen er volgens die regels maar vijf woningen per project gebouwd worden in een stad op dorp. Dat wordt nu verruimd naar 25 woningen. Op deze manier kunnen projectontwikkelaars en woningcoöperaties aan de slag met bouwplannen.

 

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

¬© ZO-NWS   2019