Gebruik van milieuparken blijft ongewijzigd

27832

Inwoners van de voormalige gemeente Schinnen kunnen voorlopig nog bij alle milieuparken in de Westelijke Mijnstreek terecht. Afvalinzamelaar RWM heeft meer tijd nodig om het afvalbeleid te harmoniseren.

De gemeenteraad van Beekdaelen koos er onlangs voor om voor het inzamelen van afval gebruik te blijven maken van zowel RWM als Rd4. RWM is de afvalinzamelaar voor de Westelijke Mijnstreek en blijft ook actief in de voormalige gemeente Beekdaelen. Rd4 neemt de rest van de gemeente Beekdaelen voor zijn rekening. 

Inmiddels is het inzamelen van restafval, gft en PMD aangepast aan de werkwijze van Rd4, alleen het gebruik van de milieuparken en het inzamelen van het oud-papier is nog niet helemaal geregeld. In de loop van het jaar worden afspraken gemaakt over het gebruik van de milieuparken. Het milieupark aan De Breinder in Schinnen moet gemoderniseerd worden. Dan wordt ook bekeken of een andere locatie beter is. 

Tot die tijd blijft het gebruik van de milieuparken voor de inwoners van Schinnen ongewijzigd.

 

Weerfoto januari

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019