Bestuursconvenant participatiebedrijf

26339

Ook Beekdaelen heeft het bestuursconvenant ondertekend voor het nieuwe Participatiebedrijf voor de Westelijke Mijnstreek. Het nieuwe bedrijf moet de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet gaan uitvoeren.  

Het bestuursconvenant is een belangrijke stap op weg naar de daadwerkelijke oprichting. Beekdaelen gaat zelf geen onderdeel uitmaken van het participatiebedrijf, die rol is weggelegd voor Sittard-Geleen als kartrekker, Beek en mogelijk Stein. De fusiegemeente gaat wel diensten afnemen van het bedrijf. Op deze manier kunnen WSW'ers uit de voormalige gemeente Schinnen binnen hun vertrouwde omgeving aan de slag blijven.

Het doel is om op 1 januari 2020 daadwerkelijk van start te gaan met het Participatiebedrijf. Het convenant maakt het mogelijk om aan de slag te gaan met dienstverleningsovereenkomsten, ICT en huisvesting van het nieuwe bedrijf. 

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019