Begrotingsvergadering 7 en 8 november 2013

Donderdag 7 november

Track    Onderwerp

 1. Opening en mededelingen voorzitter (0:46)
 2. Vaststellen agenda (0:22)
 3. Spreekrecht burgers (0:05)
 4. Begroting 2014 eerste termijn raad DO deel 1 (15:35)
 5. Begroting 2014 eerste termijn raad DO deel 2 (9:41)
 6. Begroting 2014 eerste termijn raad CDA deel 1 (10:19)
 7. Begroting 2014 eerste termijn raad CDA deel 2 (10:52)
 8. Begroting 2014 eerste termijn raad VVD (8:44)
 9. Begroting 2014 eerste termijn raad PRO deel 1 (21:57)
 10. Begroting 2014 eerste termijn raad PRO deel 2 (13:24)
 11. Overleg en schorsing (1:40)
 12. Begroting 2014 beantwoording wethouder Swelsen deel 1 (14:36)
 13. Begroting 2014 beantwoording wethouder Swelsen deel 2 (14:53)
 14. Begroting 2014 beantwoording wethouder Swelsen deel 3 (15:39)
 15. Begroting 2014 beantwoording wethouder Swelsen deel 4 (9:02)
 16. Begroting 2014 beantwoording wethouder Quadvlieg deel 1 (16:40)
 17. Begroting 2014 beantwoording wethouder Quadvlieg deel 2 (18:09)
 18. Begroting 2014 beantwoording wethouder Quadvlieg deel 3 (10:14)
 19. Begroting 2014 beantwoording burgemeester Clermonts en schorsing (5:38)


Vrijdag 8 november

 1. Heropening en mededelingen voorzitter (0:20)
 2. Geen zienswijze begroting Parkstad 2014 (3:45)
 3. Begroting 2014 tweede termijn raad DO (28:26)
 4. Begroting 2014 tweede termijn raad CDA (19:09)
 5. Begroting 2014 tweede termijn raad VVD deel 1 (24:12)
 6. Begroting 2014 tweede termijn raad VVD deel 2 (25: 34)
 7. Begroting 2014 tweede termijn raad PRO deel 1 (20:24)
 8. Begroting 2014 tweede termijn raad PRO deel 2 (24:56)
 9. Begroting 2014 indienen moties (8:07)
 10. Begroting 2014 beantwoording burgemeester (8:53)
 11. Begroting 2014 beantwoording wethouder Quaedvlieg (10:12)
 12. Begroting 2014 beantwoording wethouder Swelsen (17:11)
 13. Begroting 2014 stemming (15:47)
 14. Sluiting (0:30)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019