Basisschool Doenrade sluit in 2021

20798 De basisschool in Doenrade sluit in de zomer van 2021. Tot die tijd gaan leerlingen gefaseerd over naar de basisschool in Merkelbeek.

Uit een haalbaarheidsonderzoek van de onderwijsinstellingen Kindante en Movare blijkt dat de basisscholen St. Jozef Doenrade en St. Jozef Merkelbeek per 1 augustus dit jaar kunnen fuseren. Daardoor komt de school in Doenrade niet onder de opheffingsnorm. Aanvankelijk had de school dit jaar al moeten sluiten. De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben met het voornemen ingestemd.

Tot de sluiting van de school in Doenrade in 2021 wordt de basisschool in Merkelbeek hoofdlocatie. Vanaf schooljaar 2019-2020 is er geen nieuwe instroom van leerlingen op de school in Doenrade. Er wordt dan nog les gegeven aan de groepen 3 tot en met 8. Het schooljaar daarna is er nog les voor de groepen 5 tot en met 8, waarna de school definitief de poorten sluit. Door deze overgang kunnen zoveel mogelijk leerlingen de school in Doenrade afronden.

De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt in een zogeheten fusie-effectrapportage. Hierin wordt in beeld gebracht wat de gevolgen van de fusie zijn voor leerlingen, ouders, personeel en maatschappelijke omgeving.

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019