Zorg op maat voor jonge kinderen

18252 De gemeente Brunssum is deze week gestart met een unieke vorm van jeugdzorg. Kinderen van 2 tot 5 jaar die ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling kunnen terecht in de speciale groep de Rupsjes.

Door vroegsignalering bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen kinderen een plek krijgen in deze groep. Onder begeleiding van gespecialiseerde deskundigen kunnen ze dan hulp krijgen op het gebied van taal, gedrag of medische problemen.

De groep is voor de kinderen een vertrouwde en bekende omgeving. Bijkomend voordeel is dat ze na het traject makkelijker doorstromen naar het reguliere onderwijs.

De speciale groep is ondergebracht in de Brede Maatschappelijke Voorziening Bronsheim in Brunssum-Oost.

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© LOO-tv     2017