Uitspraak over dwangsom herplantplicht Awacs-bomen

20738 De Raad van State doet woensdag uitspraak over een dwangsom na de bomenkap in Schinveld in 2006. De dwangsom werd opgelegd om de Minister van Defensie te verplichten nieuwe bomen te planten in het gebied onder de aanvliegroute van de Awacs-vliegbasis.

In januari 2006 werd daar onder fel protest 6 hectare bos gekapt. Dat gebeurde na goedkeuring van de Raad van State, maar later bepaalde diezelfde Raad van State in een bodemprocedure dat de kap onrechtmatig was.

In 2015 heeft het gemeentebestuur van Onderbanken de Minister van Defensie onder last van dwangsom verplicht op dezelfde plek nieuwe bomen te planten. Maar de minister vindt het onaanvaardbaar om in het verlengde van de start- en landingsbaan bomen te planten vanwege het gevaar voor de vliegtuigen. De minister heeft er geen moeite mee om zogenoemde beheersmaatregelen te treffen.

Eerder bepaalde de rechtbank Limburg dat het gemeentebestuur de minister niet kan verplichten om bomen te planten in het gebied. Het gemeentebestuur van Onderbanken is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en heeft hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

De Raad van State doet woensdag ook uitspraak of Onderbanken een zogenoemde preventieve handhavingsmaatregel mag opleggen voor iedere bomenkap die plaatsvindt zonder geldige aanlegvergunning in het bosgebied 'In de Roet'.

20740 foto © LOO-tv | Archief LOO-tv

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© LOO-tv     2017