Rapport Jo Palmen: geen hoog integriteitsrisico

Wethouder Jo Palmen vormt geen hoog integriteitsrisico voor de gemeente Brunssum. Dat concluderen de onderzoekers Douwe Jan Elzinga en Arno Korsten.

De hoogleraren kregen van de gemeenteraad opdracht een second opinion uit te voeren. Aanleiding was de uitkomst van een eerder onderzoek dat voormalig burgemeester Luc Winants liet instellen toen die te horen kreeg dat Jo Palmen wethouder zou worden. Daaruit kwam naar voren dat Jo Palmen een ernstig risico is voor Brunssum. Elzinga en Korsten zijn het daar niet mee eens en vinden dat eerdere onderzoek, een geheim persoonlijk advies aan de burgemeester  op basis van schriftelijke bronnen en mails, zonder dat de betrokkene hoor en wederhoor krijgt, ondeugdelijk.

Het eerste onderzoek was met name gebaseerd op de schadeclaim van anderhalf miljoen euro die Palmen bij de gemeente zou hebben ingediend. Volgens de onderzoekers is er helemaal geen sprake van een schadeclaim en is de grond waar het over gaat sinds 2016 niet meer in handen van de wethouder. De gemeente had de kwestie over de grond eerder moeten oplossen, zo vinden ze.

Toch krijgt ook Jo Palmen een veeg uit pan. Hij zou zich 'onvoorzichtig gedragen hebben door over het geschil geen klare wijn te schenken.' Door de uitlatingen van Palmen was volgens de onderzoekers wel sprake onbehoorlijk en dus niet integer gedrag en wekte Palmen een sfeer of schijn van belangenverstrengeling. Maar om daaruit te concluderen dat sprake zou zijn van een hoog integriteitsrisico vinden Elzinga en Korsten te ver gaan. '...hoogstens tot een risico op het vlak van professionaliteit en communicatief vermogen', zo luidt de conclusie.  

De onderzoekers geven in het rapport ook een aantal aanbevelingen hoe de integriteitstoets in de toekomst beter kan. Alleen in uiterste gevallen zou de burgemeester de minister kunnen verzoeken om een benoeming te blokkeren. Voordat de minister daartoe overgaat, zou advies moeten worden ingewonnen van een landelijk college van drie personen.

Lees hier het hele rapport van Douwe Jan Elzinga en Arno Korsten >>

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© LOO-tv     2017